Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Var ska vi bygga nya bostäder, vägar och industrier? Vilka områden ska vi skydda? Här hittar du information om kommunens samhällsplanering, från kommunövergripande till enskilda fastigheter. Vi beskriver också kortfattat detaljplaneprocessen, vad en översiktsplan är samt vad markanvisning innebär.

Kommunen planerar genom att arbeta fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser* enligt plan- och bygglagen. När vi tar fram planer väger vi alltid de enskilda och de allmänna intressena mot varandra.

Om du vill lämna synpunkter eller har frågor om detaljplaner kan du kontakta oss via e-post, plan@oxelosund.se. Vill du ansöka om planbesked, hittar du information om hur du gör under "Från idé till färdig plan".

*Områdesbestämmelser är en förenklad form av detaljplan, se Detaljplaner, gällande

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer