Miljömedvetet bilägande

Tvätta inte din bil på gatan!
Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen över 30 miljoner gånger per år. Två tredje delar av dessa tvättar sker på gatan, enligt Stiftelsen "Håll Sverige rent". En uppskattning av vad tvättvattnet från dessa biltvättar innehåller ser ut så här:

  • 5,5 ton tungmetaller som kadmium, bly, krom, nickel och zink
  • 5000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax
  • 2000 liter olja

När du tvättar din bil hemma på uppfarten eller på gatan rinner det förorenade vattnet ofta ned i gatans dagvattenbrunnar. Därifrån rinner vattnet orenat rakt ut i havet.

Detta är inte förenligt med miljöbalken!
Välj en gör det själv-hall eller automattvätt när du behöver tvätta din bil. Tvättvattnet från dessa hallar renas innan det släpps ut. Då undviker du att föroreningar och kemikalier, som ofta är svårnedbrytbara, rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Gatubrunnarna är bara till för regnvatten. Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn så rinner det mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas.

Vid enstaka rengöring av bilen utan tvätt- eller avfettningsmedel kan du ställa dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga såsom en gräsmatta eller dylikt, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar.

Avfettningsmedel och tvättkemikalier är ofta skadliga för miljön. Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.

Vaxa gärna bilen för att minska behovet av tvätt.

Läs mer om Miljömedvetet bilägande på: Håll Sverige rent

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter