Loggan för Oxelösunds kommun

Avfall

I Oxelösund finns det en återvinningscentral och ett flertal stationer för återvinning.

Oxelö Energis hemsida Länk till annan webbplats. hittar du information om återvinningscentralens öppettider, om vart du kan lämna ditt avfall och hur du kan minimera ditt avfall.

Nya krav på utsortering av bioavfall och avskiljning av förpackningsavfall

1 januari 2024 trädde nya krav i kraft gällande ansvaret att avskilja alla förpackningar som uppstår i verksamheter från dess innehåll, inklusive de med bioavfall. Inom begreppet bioavfall ingår även matavfall och före detta livsmedel. Bioavfall ska även utsorteras separat i verksamheter och hushåll.

Avskiljning av förpackningsavfall

Lagkravet på att sortera ut förpackningar omfattar alla som har en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall. De förpackningar som ska sorteras ut är;

 1. papper och kartong
 2. plast
 3. metall
 4. färgat glas
 5. ofärgat glas
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem
 7. trä
 8. avfall från övriga förpackningsmaterial (till exempel förpackningar av textil, keramik, porslin och sten)

Observera att förpackningarna som innehåller annat avfall även behöver separeras från sitt innehåll enligt de nya kraven och sedan sorteras ut. Det innebär att förpackningar som innehåller till exempel leksaker, elektronik eller annat som blivit avfall ska separeras från dess innehåll. Det är den som har förpackningsavfall som ska sortera ut och detta bör ske på den plats där avfallet produceras.

Lagkravet på att sortera ut förpackningsavfall gäller även verksamheter som driver ett serveringsställe där mat och/eller dryck kan konsumeras på plats. Serveringsstället är ansvarig för att se till att gästen kan sortera sitt förpackningsavfall som uppstått på serveringsstället. Kravet på att erbjuda gästen möjlighet att sortera gäller inte om gästen endast har möjlighet att ta med sig maten (take-away). Kravet gäller inte heller serveringsställen utan sittplats, som till exempel food trucks, kaffevagnar och liknande mobila serveringsställen.

Det finns olika sätt för verksamheter att hantera sitt förpackningsavfall:

 1. Marknadsdrivet system för materialåtervinning/återanvändning.
  2. Kostnadsfria mottagningsplatser (ska finnas i kommunen senast 2026).
  3. Kommunens insamlingssystem för samlokaliserade verksamheter (ska finnas i kommunen senast 2027).

Om du vill läsa mer om avskiljning och insamling av förpackningsavfall finns det mer information på naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Utsortering av bioavfall

Sedan 1 januari 2024 gäller även krav på att bioavfall som uppstår i hushåll och verksamheter ska sorteras ut och förvaras avskilt från annat avfall. Hushåll och verksamheter som har bioavfall som behöver utsorteras har därför en skyldighet att tömma förpackningen. Kraven på separat sortering av bioavfall omfattar allt matavfall (inklusive ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett) förutom annat flytande bioavfall så som till exempel kaffe, te, mjölk eller juice som inte ingår i utsorteringskraven.

Om du vill lära dig mer om utsortering av bioavfall kan du läsa mer på naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Dispens

Verksamheter, till exempel livsmedelsföretag, har möjlighet att söka dispens från kraven på utsortering av förpacknings- och biologiskt avfall.

Observera att en dispens alltid är tidsbegränsad, detta innebär att trots om ansökt dispens eventuellt beviljas måste er verksamhet planera hur ni ska uppfylla utsorteringskraven när dispensen löper ut.