Förslag till ny renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för de båda kommunerna. Förslaget finns utställt för granskning under perioden 13 februari – 19 mars 2023. Under utställningstiden har alla privatpersoner, föreningar och företag möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Renhållningsordningen består av en avfallsplan för åren 2023–2030 samt lokala föreskrifter om avfallshanteringen i kommunerna. Avfallsplanen innehåller mål och aktiviteter för avfall som uppstår i kommunerna, med syfte att minska avfallsmängderna, öka återanvändning och återvinning samt öka medborgarnas kunskap, engagemang och medvetenhet. Förskrifterna om avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av kommunalt avfall. Föreskrifterna är anpassade efter lokala förhållanden och gällande bestämmelser för avfallshantering.

Läshänvisning: Avfallsplanen innehåller mycket information och uppgifter, i enlighet med krav i gällande lagstiftning. Läs gärna avfallsplanens Huvuddokument Word, 527.3 kB. och Bilaga 1 Handlingsplan med aktiviteter Word, 545.1 kB.. Här finns övergripande målbild, mål och aktiviteter. Om du är intresserad av hur avfallshanteringen går till i kommunen, kan du även läsa Bilaga 2 Nulägesbeskrivning Word, 988.9 kB..

I föreskrifterna är alla förändringar eller tillägg gentemot nuvarande föreskrifter markerade i gult och överstruken text föreslås tas bort.

Förslaget med alla bilagor finns att läsa längst ner på denna sida och på följande platser:

Eventuella frågor besvaras av projektledare Stina Karlsson, stina.karlsson@nykoping.se eller 0155 – 45 80 20.

Dokument

Avfallsplan huvuddokument Word, 527.3 kB.

Bilaga 1 Handlingsplan med aktiviteter Word, 545.1 kB.

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning Word, 988.9 kB.

Bilaga 3 Nedlagda deponier Word, 440.1 kB.

Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallslan Word, 461.8 kB.

Bilaga 5 Framtida avfallshantering och avfallsflöden Word, 442.4 kB.

Bilaga 6 Miljöbedömning (MKB) av avfallsplanen Word, 460.9 kB.

Bilaga 7 Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Word, 453.6 kB.
Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer