Temperatur och drag

De flesta människor vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. I flerbostadshus kan det vara svårt att själv reglera temperaturen till lagom nivå.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för temperaturer inomhus. Enligt dessa riktlinjer ska ingen behöva ha en rumstemperatur som är lägre än 18 grader under längre perioder. Om man tillhör en känslig grupp, till exempel är äldre ska temperaturen inte vara lägre än 20 grader under längre perioder

Om du har för låg eller för hög temperatur inomhus under en längre period kontakta din hyresvärd. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Kontakt för sidan: Kommuncenter