Radon

Radon i inomhusmiljön

Höga halter av radon kan på lång sikt innebära hälsorisker. Åtgärder bör genomföras när det är möjligt. Rikt- och gränsvärden för radon finns sammanställt hos Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Mätning av radonhalt i luft

Ofta används mätdosor med spårfilm för mätning av radonhalten i inomhusmiljön. Mätdosorna placeras ut i de olika rummen på husets olika våningar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Dosorna ska ligga stilla där de placerats under minst 60 dagar, varpå de samlas in och skickas in till ett ackrediterat laboratorium för analys. För mer information om mätning, se länk till Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar inte med något enskilt mätlaboratorium. Swedac är det nationella ackrediteringsorganet för laboratorier. Se länk i Mer information.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till de ackrediterade mätlabben för beställning av mätutrustning och analys av radonhalt.

En ackreditering utfärdat av Swedac är ett bevis på att laboratoriet har fått sin kompetens granskad, bedömd och bekräftat av ett oberoende statligt organ.

Om du undrar om det finns godkända mätningar i din fastighet, kontakta fastighetsägaren eller Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter