Fukt och mögel

Fukt i bostäder är en hälsorisk. Fukt bidrar till en högre tillväxt av mikroogranismer som mögel, bakterier och kvalster. Bra ventilation minskar risken för fuktskador. Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta.

 

Om du själv äger din bostad och upptäcker en fuktskada vänder du dig till en fuktkonsult som kan ge råd om hur skadan bör åtgärdas. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter