Badvatten

Kommunens badplatser
Under sommaren tas badvattenprover regelbundet vid badplatserna på Jogersö (sex prov), Stenvik (tre prov) och i Gästhamnen (tre prov). Resultat från badvattenprovtagningen hittar du på Badplatsen. Det är generellt sett bra badvatten i Oxelösund. På den hemsida som Informationscentralen för Egentliga Östersjön administrerar kan man läsa mer om algblomningsläget.

Vad gäller frågor om till exempel trasiga bryggor, toaletter, renhållning, livräddningsutrustning och dylikt gällande Stenviksbadet kontaktas Kustbostäder AB (0155-388 50) och Havets Källa AB, Jogersö Camping (0155-304 66) gällande Jogersöbadet.

Hundbad
Det finns två officiella hundbadplatser i kommunen. Det ena ligger på Jogersö - ett par hundra meter väster om Jogersöbadet. Den andra hundbadplatsen ligger på Femöre - på östra sidan utmed stigen till Femörehuvud. Tyvärr är det lite dåligt skyltat för tillfället.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Länkar

Badplatsen (HaV & Folkhälsomyndigheten)
Informationscentralen för Egentliga Östersjön (Länsstyrelserna)

Kontakt för sidan: Kommuncenter