Synpunkter på bygglovsärenden


Ansökan om bygglov

Ansökan gällande nybyggnad av två flerbostadshus
Fastighet: Kajaken 1
Diarienummer: BYGG.2018.262

En ansökan om bygglov för två flerbostadshus har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget avviker från detaljplanen genom att antalet parkeringar minskas från 1,6 p-platser till 1,2 p-platser per lägenhet, den totala byggnadshöjden överskrids med ca 0,5 meter samt att färgsättningen istället för att anpassas till befintlig bebyggelse istället kommer harmonisera med vegetationen i området.
Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 30 april 2019:
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 613 81 Oxelösund

Ta del av handlingarna här

För frågor kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via epost bygg@oxelosund.se eller via telefon 0155-380 00


Ansökan om bygglov

Ansökan gällande tillbyggnad av fritidshus
Fastighet: Vivesta 1:24
Diarienummer: BYGG.2019.56

En ansökan om tillbyggnad av fritidshus har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 30 april 2019:
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 613 81 Oxelösund

Ta del av handlingarna här

För frågor kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via epost bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se eller via telefon 0155-380 00

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter