Oxelösunds logga

Strandskydd

På den här sidan hittar du information om vilka regler som gäller när du vill bygga eller göra ändringar inom ett strandskyddat område.

Syftet med strandskyddet är att alla människor ska få tillgång till stränder för friluftsliv. Det är också för att ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, både på land och i vatten. Strandskyddet innebär ett förbud mot att göra vissa saker som till exempel:

  • Uppföra nya byggnader som till exempel fritidshus, bastu, båtskjul och friggebodar.
  • Ändra byggnader, anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller håller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. Det kan till exempel vara att göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, brygga, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket eller flaggstång.
  • Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller andra anläggningar. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga eller bygga vägar.
  • Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Till exempel att bygga en pir, muddring, fyllning eller att ta bort vass.

I Oxelösund gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, förutom vid Djursvik, Basttorp, Emtnäs, Stjärnholm, Femöre och de större öarna där Länsstyrelsen har beslutat om utökat strandskydd till 300 meter. Inom vissa detaljplanerade områden i Oxelösund har strandskyddet upphävts. Finns det inte att se i karttjänsten på sidan Kartor och mätning är du välkommen att höra av dig till oss för den informationen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden handlägger alla strandskyddsdispenser förutom de områden som Länsstyrelsen har. Länsstyrelsen i Södermanlands län är tillsyns- och prövningsmyndighet för strandskydden inom naturreservatet Fågelskär, Natura 2000-områdena Femörehuvud, Hasselö-Bergö, södra delen av Furön/Bjurshalsen och ytterskärgården från Hävringe-Kallskären och västerut.

Anmäl vattenverksamhet till Länsstyrelsen

Områden där strandskyddsdispenser krävs kan även omfattas av andra skydd. För arbeten som ska utföras i vattnet krävs det ofta en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Områdena kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. Du som vill utföra åtgärder i skyddade områden behöver ofta dispens eller tillstånd. Det är upp till dig att ta reda på vilka tillstånd som krävs.

Mer information och hur du gör för att anmäla vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer