Anlägga pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar kommunen för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Du kan få betala en avgift eller bli tvungen att ta bort poolen om du bygger den utan bygglov, marklov eller anmälan, om detta krävs.

Tänk på:

  • att det kan behövas marklov för grävarbeten.
  • att det krävs tillstånd från Polisen för sprängning.
  • att om en pool ska placeras närmare än 100 meter (vid utökat strandskydd 300)  till stranden krävs även strandskyddsdispens.
  • att även om det inte behövs något lov för poolen kan det behövas det för andra åtgärder som till exempel plank, mur eller altan.
  • att pooltak som är över 1,2 meter och/eller placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgränsen kräver bygglov.
  • att vid anläggning av pool är ägaren skyldig att anordna skydd så att risken för olycksfall begränsas. Läs mer om barnsäker pool på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Tömning till kommunalt avloppsnät är tillåtet. För detaljer om tömning av pool kontakta Oxelöenergi (oxeloenergi.se, besöksadress: Sjögatan 28, telefon: 0155-388 00).

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter