Oxelösunds logga

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut, ska överklagan ha kommit in till oss senast tre veckor från den dag du har fått ta del av beslutet.

Hur du överklagar

I din överklagan ska du ange vilket beslut du vill överklaga och ärendets diarienummer. Skriv varför du anser att beslutet är felaktigt och vilka ändringar som du tycker ska göras. Om du har handlingar som stöder din uppfattning ska du skicka med dem.

Skicka överklagan till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

När din överklagan kommer in kontrollerar vi så att den har kommit in i tid och kopplar ihop den med det aktuella beslutet. Sedan skickar vi vidare ärendet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger ärendet.

Hos Länsstyrelsen fördelas ärendet till en handläggare. Handläggaren är ofta en jurist men även arkitekter, antikvarier eller miljövetare kan delta i ärendet.

Ett ärende kan av flera skäl ta tid, men enligt regeringens mål ska:

  • 75 % av ärendena avgöras inom 4 månader
  • 90 % av ärendena avgöras inom 6 månader

När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Vad händer sedan?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen.

Tips och råd

Om du tycker att det verkar svårt att göra en överklagan kan du anlita ett ombud som hjälper dig.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer