Olovligt byggande

Om du bygger någonting utan bygglov kallas det för olovligt byggande, eller svartbygge i vanligt tal.

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om lov inte kan beviljas i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du skaffar dig information om vad som kräver bygglov innan du bygger. Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år.

Även rivningsarbeten som kräver rivningslov eller anmälan om rivning som utförs utan att anmäla och få beslut är olovligt.

Anmäla ett svartbygge?

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller har något annat klagomål, till exempel på en ovårdad tomt, kan du anmäla det via våran e-tjänst.

Om du vill vara anonym (och därmed inte få någon återkoppling i ärendet) kan du skicka ett vanligt brev till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Ovårdade tomter

Ovårdade tomter är ett mycket vanligt skäl till osämja mellan grannar. Genom att ta hand om sin tomt och förvara sina ägodelar på ett ordnat sätt undviker man både olycksrisker och grannosämja.

Du är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att du inte kan ha stora mängder med bråte och upplag på din tomt. Det kan också innebära att häckar och träd måste klippas. Har du avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.

Skrotbilar

Förvarar du många fordon, eller har fordon i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten inte ska ha ett ovårdat utseende, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska på marken.

Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Släpper du ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom att blir anmäld och dömd för miljöbrott.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

E-tjänst för olovligt byggande

Använd våran e-tjänst för att anmäla olovligt byggande

Kontakt för sidan: Kommuncenter