Oxelösunds logga

Olovligt byggande

Om du bygger någonting utan bygglov kallas det för olovligt byggande, eller svartbygge i vanligt tal.

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om lov inte kan beviljas i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du skaffar dig information om vad som kräver bygglov innan du bygger. Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år.

Även rivningsarbeten som kräver rivningslov eller anmälan om rivning som utförs utan att anmäla och få beslut är olovligt.

Anmäla ett svartbygge?

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller har något annat klagomål, till exempel på en ovårdad tomt, kan du anmäla det via vår självservice.

Självservice Otillåtet byggande eller användande av mark i Oxelösundlänk till annan webbplats

Om du vill vara anonym kan du skicka ett brev till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Ovårdade tomter

Ovårdade tomter är ett mycket vanligt skäl till konflikter mellan grannar. Genom att ta hand om sin tomt och förvara sina ägodelar på ett ordnat sätt undviker man både risk för olyckor och konflikter med grannar.

Du är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att du inte kan ha stora mängder med skräp och upplag på din tomt. Det kan också innebära att häckar och träd måste klippas. Har du avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.

Skrotbilar

Förvarar du många fordon, eller har fordon i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten inte ska ha ett ovårdat utseende, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska på marken.

Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Släpper du ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom att blir anmäld och dömd för miljöbrott.

Sidan uppdaterad: 14 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer