Kontrollplan och ritning

På den här sidan hittar du få information om vad en kontrollplan är.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Hos Boverket kan du läsa mer om kontrollplan. Länk till annan webbplats.

Tom interaktiv mall för kontrollplan Pdf, 90.5 kB.

Ritning

Här kan du läsa om kraven på ritningarna du ska lämna in

För att handläggaren ska kunna ge lov för ett bygge behövs ritningar. Ritningarna ska tydligt visa vad du vill bygga i plan, fasad och situationsplan.

Att upprätta ritningar är ett sätt för dig som är byggherre att få en bild över vad du ska göra och hur det kommer se ut i slutändan. Ritningarna är viktiga för att projektet ska bli bra.

Ritningarna du lämnar in ska vara :

  • Fackmannamässigt utförda
    Det innebär att de är ritade med linjal eller digitalt. Att det tydligt framgår vad som ska byggas. De får inte utföras på rutat papper.
  • Skalenliga
  • Försedda med ritningshuvud
    En ruta i nedre högre hörnet av ritningen som innehåller uppgifter om fastighetsbeteckningen, adress, ritningstyp (fasad, plan eller situationsplan mm) skala, datum och vem som har gjort ritningen.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer