Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder kan du i vissa fall behöva anlita en kontrollansvarig (som tidigare kallades för kvalitetsansvarig), ofta förkortad KA. Kontrollansvarige är en oberoende och certifierad person som vid bygg-, mark- eller rivningsarbeten självständigt utför kontroller av arbetet.

När behöver jag en kontrollansvarig? 

Normalt sett behöver du en kontrollansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Undantaget är vissa enklare ärenden.

Du behöver inte kontrollansvarig för:

• Små ändringar av en- eller tvåbostads¬hus

• Uthus, garage och andra små byggnader

• Murar och plank

• Mindre markåtgärder

• Fasadändringar

• Skyltar och ljusanordningar

Detta gäller om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

 

Vad gör en kontrollansvarig?

• Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan

• vara med på möten

• se till att kontrollplanen följs

• skriva ett rapport (kallat utlåtande) till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Förslag på kontrollansvarig lämnar du in tillsammans med din ansökan.

 

Kan vem som helst vara kontrollansvarig?

Nej. Den kontrollansvarige måste vara godkänd (certifierad) och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Han eller hon ska inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

 

Vad kostar en kontrollansvarig?

Priset för en kontrollansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs.

 

Hur hittar jag en kontrollansvarig?

Du som letar efter en godkänd (certifierad) kontrollansvarig kan söka i Boverkets register  för att hitta en kontrollansvarig nära dig.

 

Tips och råd

Priset för en kontrollansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs. Ett tips är att ta in flera offerter och jämföra.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter