Kontrollansvarig

Här hittar du information om när du behöver en kontrollansvarig och vad en sådan gör.

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder kan du i vissa fall behöva anlita en kontrollansvarig, kallades tidigare för kvalitetsansvarig, ofta förkortad KA. Kontrollansvarig är en oberoende och certifierad person som vid bygg-, mark- eller rivningsarbeten självständigt utför kontroller av arbetet.

Du behöver en kontrollansvarig för det mesta som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Undantaget är vissa enklare ärenden.

Du behöver inte kontrollansvarig för:

  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
  • Uthus, garage och andra små byggnader
  • Murar och plank
  • Mindre markåtgärder
  • Fasadändringar
  • Skyltar och ljusanordningar

Detta gäller om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan. Personen ska också:

  • vara med på möten
  • se till att kontrollplanen följs
  • skriva ett rapport, ett så kallat utlåtande, till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Förslag på kontrollansvarig lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Nej. Den kontrollansvarige måste vara godkänd (certifierad) och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Han eller hon ska inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan däremot arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Priset för en kontrollansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs.

Du som letar efter en godkänd (certifierad) kontrollansvarig kan söka i Boverkets register för att hitta en kontrollansvarig nära dig.

Boverkets register Länk till annan webbplats.

Priset för en kontrollansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs. Ett tips är att ta in flera offerter och jämföra.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer