Mättjänster

Kontakta Mät och Kart om du vill ha hjälp med ett mätuppdrag.

 

 

 

 

 

Husutsättning

När bygglov har beviljats för en ny byggnad kan det stå i lovet att byggnaden ska sättas/stakas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.

Utsättning sker oftast i två steg

Grovutstakning/utsättning

Vid en grovutsättning slås käppar ner vid varje hus hörn. Noggrannheten på detta är ca 10cm. Detta görs innan schaktning för att veta byggnadens placering.

Finutstakning/utsättning

Vid finutsättning sätter vi ut huset med hög precision. Sökande sätter upp profiler som ligger någon eller några meter utanför hörnen på det tänkta huset. Man sätter en punkt på profilen och slår ned en spik i punkten. Därefter kan man spänna murarsnöre mellan spikarna för att få husets sidor. Där snörena skär varandra kommer hushörnet vara.

Lägeskontroll

Ibland görs en inmätning av ett färdigbyggt hus för att kontrollera att det blev rätt enligt bygglovet. Detta görs ofta om någon har fått bygglov nära en tomtgräns. Bygglovhandläggaren avgör om lägeskontroll behövs eller inte.

Avvägning

Avvägning är en mätmetod för att få olika detaljers läge i höjd. Det är ett mycket noggrant sätt att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet.

Gränsutvisning

Är du osäker på var din tomtgräns går? Vi utför gränsutvisningar då gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta. Vid gränsutvisningar så sätter vi oftast träkäppar där det finns eller har funnits en gränsmarkering längs tomtgränsen. Tyvärr så är det inte alltid gränserna är tydligt dokumenterade ens hos Lantmäteriet, i sådana fall är det inte säkert att vi kan göra en utvisning. För att få en gräns markerad med mer bestående markeringar eller då gränserna är för osäkra och bristfälligt dokumenterade för att visas ut krävs det en lantmäteriförrättning.

Kostnad

All mätning debiteras enligt Kart- och mättaxan.

Referenssystem

Referenssystemet i plan har benämningen SWEREF 99 16 30 och är en lokal projektion. I höjd (z) används höjdsystemet RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000).

Sedan 1 maj 2015 har Oxelösunds kommun ett nytt höjdsystem

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter