Kartprodukter

Vi tar fram följande kartprodukter

Bygglovskarta
Läs mer här

Baskarta
Vi kan leverera ett utdrag ur vår baskarta både digitalt och i pappersform. Kartan redovisar grundläggande förhållande på marken som är av intresse för samhällsbyggandet. 

Grundkarta
Grundkartan fungerar som ett underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan.

Turistkarta
Finns att hämta bl. a. på Koordinaten och i Kommunhusets entré.

Flygbilder
Vi har flygbilder från flera år. Våren 2018 flygfotograferade vi större delen av kommun med en upplösning på 6 cm. Vi kan leverera flygbilder digitalt och i pappersform.

Karta med laserhöjder
Vi har möjlighet att leverera laserhöjder från 2018 med hög noggrannhet.

Kostnad

Allt kartmaterial debiteras enligt kart- och mättaxa

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter