Kartor för bygglov

När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan som i de flesta fall ska vara baserad på en Bygglovskarta. Situationsplanen ska vara skalenligt måttsatt och visa hur hela tomten ser ut med alla byggnader redovisade. Situationsplanen ska tydligt visa vad som är nytt och ändrat.

Vilken typ av karta du behöver för din bygglovsansökan avgör bygglovhandläggaren på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglovskarta

När du ska söka bygglov finns det två olika typer av Bygglovskartor.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta visar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd. Den innehåller också uppgifter om läget för befintliga byggnader, markdetaljer, planbestämmelser, arbetshöjd, samt anslutningspunkter för kommunalt vatten och avlopp. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens byggnader i fält.

Enkel Nybyggnadskarta

Enkel Nybyggnadskarta visar fastighetens exakta mått och läge i plan. Den innehåller också uppgifter om läget för befintliga byggnader och planbestämmelser. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens byggnader i fält.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att beställa Bygglovskarta i god tid innan du ska söka bygglov. Leveranstiden cirka 2 veckor.

Observera att vi under juli och delar av augusti har begränsad möjlighet att handlägga och svara på frågor om bygglovskartor. 

Vad kostar det?

Kostnad enligt gällande Kart- och mättaxan tas ut. Kontakta kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se för att få reda på vad din karta kostar.

Har din fastighet oklara gränser?

Fastigheten som du beställer en Nybyggnadskarta över kan ha oklara fastighetsgränser. Det innebär att gränspunkter med koordinater i vårt referenssystem saknas eller är av sämre kvalitet. Om gränsavvikelserna är små noteras detta på Nybyggnadskartan. Om gränsavvikelserna är stora kan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kräva en fastighetsutredning och då kan handläggningen ta längre tid. Om kommunen inte kan hitta tillräckligt många gränsrör för att kunna göra en fastighetsutredning måste beställaren av kartan ta kontakt med Lantmäteriet för kontroll och eventuellt fastställande av fastighetens gränser och dess markeringar. Kostnaden för kontrollen står sökanden själv för.

Ansökan om lantmäteriförrättning på Lantmäteriets webbplatslänk

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Beställning Bygglovskarta

Taxor och avgifter

Kontakt för sidan: Kommuncenter