Vi arbetar nu med drönare i vår mätverksamhet

Vi använder idag drönare i vår mätverksamhet som ett komplement till traditionell mätning. Med hjälp av de bilder som drönaren tar kan vi sedan uppdatera kommunens kartor och flygbilder. Materialet används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Varför ska kommunen använda sig av drönare?

Drönare är ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö.

Vilken typ av drönare används?

DJI Phantom 4 RTK med en vikt på ca 1.5 kg och en flygtid på ca 30 min.

Har kommunen tillstånd att flyga?

I och med den nya lagen från 1 februari 2018 så behövs inget särskilt tillstånd att flyga med drönare som har en vikt under 7 kg.

Vem är ansvarig för flygningen?

Det är piloten som har ansvaret för flygningen och måste göra en riskbedömning över det område som är planerat att flyga.

Vad har piloten för utbildning?

Piloten har utbildats av leverantören för den specifika drönaren. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik.

Får kommunen fotografera med drönare?

Enligt kamerabevakningslagen så behövs inget särskilt tillstånd då drönaren i vår verksamhet används till olika typer av mätuppdrag och inte för att bevaka personer.

Kan personer identifieras på bilderna?

Drönaren flyger på en höjd på ca 50-120 m och kameran slås på först när drönaren når sin starthöjd vilket gör att det inte går att identifiera någon person.

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Information om att kommunen använder drönare publiceras på www.oxelosund.se. Vid varje flygning placeras en skylt vid start- och landningsplats med texten ”Mätning”. Bilen är tydligt markerad med ”Oxelösunds kommun”. Piloten använder också varselkläder med texten ”Oxelösunds kommun”.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter