Kartor och mättjänster

Kart och Mät ansvarar för kommunens grundläggande kartor och geografiska databaser och erbjuder ett antal olika kartprodukter och karttjänster, exempelvis Oxelösunds karta.

 

Oxelösunds karta

Oxelösunds karta innehåller kommunal och annan samhällsnyttig information. Du hittar bland annat information om detaljplaner, fastighetsgränser, badplatser, naturreservat, skolor och mycket mer. Det är en enkel men väldigt användbar karttjänst som hela tiden utvecklas.

Oxelösunds karta

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Taxor och avgifter

Kontakt för sidan: Kommuncenter