Från idé till slutbesked

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan är det mycket att tänka på. Vi som jobbar med bygglovsfrågor ska göra vårt bästa för att guida dig. På den här sidan går vi igenom ett typiskt ärende - från idé till slutbesked.

1. Förberedelser 

Bygglov eller inte?
Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På vår sida Behöver jag bygglov? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste projekten.

Vad gäller i ditt område?
Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Oxelösundkarta kan du ta reda på om det finns en detaljplan för ditt område. Klicka här för att komma till kartan. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Är din fastighet utpekad att ha speciellt kulturhistoriskt värde eller finns riktlinjer för byggnation i just området du bor i? Kulturhistorisk områdesbeskrivning, Översiktsplan 2030Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en godkänd (certifierad) kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten. Exempel på kontrollplaner finns att se på Oxelösunds hemsida.

2. Du skickar in en anmälan/ansökan

För att ansöka om bygglov eller göra en anmälan skickar du in respektive ansökningsblankett tillsammans med de uppgifter, handlingar och ritningar som vi behöver.

Ansökan skickas till:

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Eller mejla din ansökan till bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Efter att din ansökan kommit in till oss får du ett brev med en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. Vi skickar även ut ett brev när vi ser att din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

3. Vi fattar ett beslut

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut inom tio veckor. Beslutet publiceras på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och efter fyra veckor går beslutet inte längre att överklaga.

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan ta det första spadtaget måste du ha ett startbesked.

Handläggarna har möte varje vecka där vi tillsammans går igenom inkomna handlingar och på det sättet ser till att alla ansökningar behandlas lika.

4. Du får ett startbesked

Startbeskedet innebär att vi har godkänt ditt förslag att du får sätta igång med byggandet. Oftast får du startbeskedet först efter att ha haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet. När startbesked getts i samband med bygglovet får man inte heller då påbörja bygget innan det vunnit laga kraft (att bygglovet går inte att överklaga längre). Det gör det om det inte överklagats inom fyra veckor från det att bygglovet publicerats i Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

5. Bygget pågår

Nu har du kommit igång med ditt bygge. Vid större byggnationer kan vi behöva besöka arbetsplatsen för att kontrollera så att allting går som det ska, och när bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd. Slutsamrådet är ett möte där vi bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

6. Du får ett slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från oss på bygglovenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

7. Kungörelse av bygglov

När ett beslut om lov eller förhandsbesked har fattats kungörs (meddelas) detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Här finns alla beslut som är fattade från och med den 2 maj 2011 och framåt. 

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

1. Klicka på länken "Post- och Inrikes Tidningar" 

2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.

3. Klicka på avancerad sökning.

4. I rullistan "Ämnesområde" ska du välja "Kungörelse enligt plan- och bygglagen".

5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.

6. Tryck på "sök".

 

Tips och råd

  • Visste du att du själv kan påverka tiden det tar att handlägga ditt ansökan om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går arbetet snabbare.
  • Väntar du på svar från oss och tycker du fått vänta länge, Se först efter som du gjort de kompletteringar som vi begärt in.
  • Funderar du på att stycka av en tomt? I så fall ska du i första hand vända dig till Lantmäteriet. Klicka här för att komma till Lantmäteriet.
  • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
  • Har du pratat med grannarna? Ibland kan det gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Boka tid med handläggare

Vill du prata med oss om ditt projekt?

Boka en tid för telefon videomöte eller besök via vår e-tjänst.

(På grund av Covid - 19 så tar vi inte emot något besök)

Telefontider Bygglov

måndag 9-11
tisdag  inga tider
onsdag 9-11
torsdag 9-11
fredag 9-11

(På grund av Covid - 19 så tar vi inte emot något besök)

Kontakt för sidan: Kommuncenter