Rivningslov

Har du planer på att riva en del av eller hel byggnad? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivningslov. 

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Kontrollplan kan behövas om:
Du river en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område eller när områdesbestämmelserna kräver det.

Rivningslov behövs inte:
När du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

När du ansöker om rivningslov ska du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan om rivningslov
  • Inventering av material
  • Kontrollplan som innehåller information om rivningsmaterial, mängd och hur de tas om hand
  • Ritningar och fotografier på objektet
  • Eventuellt en anmälan om kontrollansvarig

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter