Kaminer och eldstäder

Om man vill installera eller väsentligt ändra en eldstad, braskamin och/eller rökkanal ska en anmälan lämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

När du ska installera, väsentligt ändra en eldstad, braskamin eller rökkanal ska en anmälan göras på blankett till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Till anmälan bifogas 

  • Plan- och fasadritning med inritad placering av kaminen samt skorstenens höjd.
  • CE-märkning (tillhandahålls av leverantören)

När ska du göra anmälan?

  • Nyinstallation av eldstad
  • Nyinstallation av skorsten/rökkanal
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Sotmästaren godkänner

Innan kaminen installeras bör sotarmästaren kontaktas för ett godkännande av placering och utförande. Det är viktigt att monteringen sker enligt de installationsanvisningar som tillhandahålls av leverantören. På taket ska det finnas takstegar och glidskydd. 

När installationen är klar görs en besiktning av sotarmästaren som godkänner installationen och utfärdar ett protokoll. 

Protokollet skickas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med begäran om slutbesked och först där efter får eldstaden tas i bruk. 

När behövs normalt inte en anmälan göras?

  • Vid byte av eldstad till likvärdig
  • Byte av eldstadsplan
  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten

Kontakta alltid kommunen om du är osäker.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida finns värdefull information angående eldstäder. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter