Energideklaration

Enligt lag ska i stort sett alla fastigheter vara energideklarerade. En energideklaration beskriver en byggnads energianvändning.

Från den 1 januari 2009 ska i stort sett alla fastigheter vara energideklarerade, för villor gäller detta först vid försäljningstillfället. Energideklarationen ska hjälpa dig som byggnadsägare att se vilka energiåtgärder som är lönsamma.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Lag om energideklaration

Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa en hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.

Lagen innebär att alla hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader över 1 000 kvadratmeter ska vara energideklarerade. Deklarationen ska offentliggöras för hyrestagare och besökare av byggnaden samt visas för köpare i samband med en försäljning.

Boverket ansvarar för register och information om energideklarationen. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter