E-tjänst för bygglov, marklov och rivningslov

Nu lanserar vi en e-tjänst för att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov vilket vi tror kommer förenkla din väg fram till bygglov.

Välkommen att använda vår e-tjänst!

Bygglov och anmälan

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs när du ska bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra en byggnad eller annan anläggning. Här hittar du mer information angående de lov och anmälningar som kan krävas när du ska bygga samt exempel på vilka ritningar som kan krävas. Till höger hittar du checklistor för vilka handlingar du behöver skicka in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för de allra vanligaste åtgärderna.

Bygglov

Bygga nytt, bygga om, bygga till, ändra användning, byta fasadfärg och sätta upp skylt.

Vad får jag bygga på min tomt?

Översiktsplanen och detaljplanen styr vad du får bygga på din tomt/fastighet. Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Det fungerar som ett strategiskt dokument för all byggnation i kommunen.

En detaljplan eller områdesbestämmelser juridiskt bindande dokument som kan reglera mark- och vattenområden. Enkelt beskrivet är en detaljplan en karta med text som beskriver vad, var och hur marken skall användas.

Vilken detaljplan gäller för din fastighet? Här kan du hitta information om din fastighet. Markera det område på kartan som du vill ha information om.

Ny Plan- och bygglag

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Den nya lagen reglerar bland annat handläggningstider för bygglov samt när du kan påbörja ditt bygge. 

Mer information om den nya lagen finns på Boverkets hemsida  

Höjdsystemet RH 2000

Sedan 1 maj 2015 använder Oxelösunds kommun ett nytt höjdsystem. Samtliga leveranser av geografisk information till och från kommunen sker nu i RH 2000.  Lär mer här.

Kungörelser

De bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked som kommunen beslutar om kungörs i post- och inrikestidningar. På deras hemsida kan du söka fram kungörelser utifrån olika kriterier. Sidan hittar du här.

Blanketter

Här hittar du blanketter för ansökan och anmälan. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter