Lediga tomter centralt

Kommunen säljer nu fyra fastigheter på Folkegatan och Thulegatan i centrala Oxelösund.

Torsken 4, Folkegatan
Tomtstorlek: 1319 m²
Pris: 700 000 kronor

Information om tomten

Plankarta
Planhandling


Torsken 12, skifte 1, Thulegatan

Tomtstorlek: 1020 m²
Pris: 700 000 kronor

Information om tomten

Plankarta
Planhandling

Torsken 12, skifte 2, Thulegatan

Tomtstorlek: 1115 m²
Pris: 700 000 kronor

Information om tomten

Plankarta
Planhandling

Torsken 12, skifte 3, Folkegatan
Tomtstorlek: 1105 m²
Pris: 700 000 kronor

Information om tomten

Plankarta
Planhandling

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155 380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Köp av tomt
Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
0155 381 09

Anmälan till tomtkön
Kommuncenter
Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter