Ventilation

En viktig faktor för en sund inomhusmiljö i bostaden är god ventilation. Ventilationen ska kontinuerligt kunna föra bort luftföroreningar oberoende av belastning, väder, årstid och temperatur. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus. Dessutom kan det uppkomma för höga nivåer av luftfuktighet, vilket kan orsaka problem med fuktskador.

Ventilationssystem ska regelbundet kontrolleras enligt bestämmelserna för obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK. I flerbostadshus avgörs besiktningsintervallet av ventilationssystemets utformning.

Om du upplever problem med bristfällig ventilation i din bostad kontakta din hyresvärd. Får du inget gehör för dina synpunkter kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
registrator-msn@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter