Loggan för Oxelösunds kommun

Båthamnar

Flertalet småbåtshamnar i Oxelösund ägs av Oxelösunds kommun och sköts av Kustbostäder.

Kustbostäder sköter:

  • Sjöängens båthamn
  • Ramdalens båthamn
  • Stenviks- och Kanalens båthamn
  • Badhusvikens båthamn
  • Östersvikens båthamn
  • Sandvikens båthamn och sjöbodar
  • Gästhamnen vid Badhusviken (macken, toatömning, servicehusen, receptionshuset).

Vill du skaffa båtplats eller har andra frågor om båtplatser eller småbåtshamnarna? Läs mer om båthamnar hos Kustbostäder