Loggan för Oxelösunds kommun

Uppläggningsplats - bokning/uppsägning

I två av våra småbåtshamnar finns möjlighet att hyra en uppläggningsplats på land för båt, båtvagn eller båtvagga. Du måste vara registrerad kund och hyra en båtplats av Oxelösunds kommun för att få hyra en av kommunens båtuppläggningsplatser.

Sjöängens båtuppläggningsplats

Avgift för perioden 1 september till 31 maj är 240 kr plus moms, 2023 års avgift

Avgift för perioden 1 juni till 31 augusti är 800 kr plus moms, 2023 års avgift

Just nu har vi inga lediga uppläggningsplatser för båt, båtvagn eller båtvagga.

Vill du säga upp din befintliga båtuppläggningsplats skickar du ett mejl till kommun@oxelosund.se eller via post till Oxelösunds kommun, Kommuncenter, 61381 Oxelösund. Uppsägningen måste vara skriftlig.

Ramdalshamnens båtuppläggningsplats

Avgift för perioden 1 september till 31 maj är 240 kr plus moms, 2023 års avgift

Avgift för perioden 1 juni till 31 augusti är 800 kr plus moms, 2023 års avgift

Just nu har vi inga lediga uppläggningsplatser för båt, båtvagn eller båtvagga.

Vill du säga upp din befintliga båtuppläggningsplats skickar du ett mejl till kommun@oxelosund.se eller via post till Oxelösunds kommun, Kommuncenter 61381 Oxelösund. Uppsägningen måste vara skriftlig.

Regler för uppläggningsplats i småbåtshamnar

För att få arrendera en uppläggningsplats ska du vara registrerad kund och arrendera en båtplats av Oxelösunds kommun. På uppläggningsplatsen kan du förvara båt, båtvagn eller vagga. Båtens längd får inte överstiga 6 meter.

Platserna är inte uppmärkta och förvaring kan enbart erbjudas i mån av plats. Du kan hyra din uppläggningsplats för vintersäsong och/eller sommarsäsong.

Villkor, avtal och ordningsregler

 • Båtens längd får inte överstiga 6 meter. Större båtar hänvisas till privata anläggningar för uppläggning av båtar
 • Båtar och utrustning ska vara märkta med bryggnummer och med ägarens namn och telefonnummer.
 • Båten ska vara upplagd på ett säkert och betryggande sätt så att ingen riskerar att göra sig illa. - Kontroller kommer att utföras och båtägaren ska vid anmodan omgående åtgärda upptäckta brister.
 • Uppläggningsplatsen upplåts i befintligt skick får ej användas för annat ändamål än för förvaring av båt, båtvagn eller vagga
 • Underhållsarbeten och reparation av båtar är inte tillåten.
 • För att få bra ordning för vinteruppläggningen kan Kustbostäder behöva flytta om en del av båtarna.
 • Bryter man mot ovanstående regler eller inte följer anvisningar kan båten, båtvagnen eller båtvaggan transporteras bort och skrotas eller säljas.
 • Det är av synnerlig vikt för upplåtaren att nyttjanderättshavaren uppfyller vad som i detta avtal ålagts denne. Misskötsamhet såsom bristfällig hänsyn, brytande mot gällande beslut om taxa, missbruk av arrenderättsobjektets användning, eller annan underlåtenhet att uppfylla vad som ålagts Nyttjanderättshavaren att uppfylla i form av betalning av avgift med mera kan innebära att arrenderätten förverkas och kan sägas upp till omedelbart upphörande.
 • Vid uppsägning av platsen ska båt, båtvagn eller båtvagga omedelbart avlägsnas och platsen återställas. Behöver kommunen städa platsen skickas faktura på kostnaderna till dig som arrenderat platsen.

  Uppläggningsplatser

Uppläggningsplats Sjöängens småbåtshamn

Uppläggningsplats Ramdalens småbåtshamn