Loggan för Oxelösunds kommun

Miljösmart båtliv

Som båtägare vill du väl fortsätta njuta av ett härligt båtliv med rent vatten, friska fiskar och fina platser, eller hur? Här är några tips för ett mer miljösmart båtliv

 • Undvik båtbottenfärg med kemikalier som förhindrar påväxt, så kallade biocider. Använd istället alternativa metoder som exempelvis båttvätt, skrovduk och havstulpansvarning. Biocidfärger är helt förbjudna i sjöar och i Bottniska viken.
 • Ta snarast bort gammal båtbottenfärg som innehåller den giftiga biociden tributyltenn (TBT).

 • Båtprylar kan ge ifrån sig mikroplast som sprids i naturen. Byt till exempel ut gamla tampar, rep och presenningar som börjat vittra.
 • Fråga i butiken innan du handlar nya dynor, kapell och andra textilier. De kan vara behandlade med skadliga impregneringsmedel med fluor samt flamskyddsmedel.

 • Använd inte engångsgrillar och undvik engångsmaterial som plastmuggar och papperstallrikar.
  Släng dina sopor på avsedd plats. Sopsortera även på semestern.

 • Skydda marken vid målning, oljebyte och olika saneringsarbeten. Täck hela båten vid slipning, skrapning och blästring. Skydda dig från skadligt slipdamm.
 • Om din båt är målad med biocidfärg får den inte tvättas på uppställningsplatsen.

 • Välj miljömärkta kemiska produkter.
 • Använd tändpapper istället för tändvätska när du ska grilla.
 • Färgrester, olja, glykol med mera är farligt avfall och ska tas om hand. Det gäller även penslar, trasor och trassel.

 • Allemansrätten är unik och behöver värnas. Kom ihåg grundregeln: Inte störa – inte förstöra. I naturreservat gäller särskilda regler.

 • Välj alkylatbensin eller miljödiesel om du kan. Detta är särskilt viktigt när du kör i grunda vatten. Vid köp av motor – välj en som är skonsam för miljön.
 • Optimera båt och propeller för bästa effektivitet. Ha en lägre fart för minskad bränsleåtgång och mindre utsläpp. Ju snabbare du kör, desto större miljöpåverkan.
 • När du tankar, var försiktigt så att det inte hamnar spill av drivmedel i havet. Även länsvatten kan innehålla rester av drivmedel och ska då inte släppas ut till havet.

 • Tänk på att vissa hygienprodukter som exempelvis mjällschampo och solkräm kan innehålla ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer eller på andra sätt skadliga för miljön.
 • Välj miljömärkta produkter för disk och hygien, men undvik att använda dem i grunda vikar.

 • Det är förbjudet att tömma toaletter i sjöar och hav – det orsakar övergödning och algblomning. Töm på avsedd station.
 • Kissa inte i vattnet, av samma anledning.