Oxelösunds logga

Yrkesutbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika kurser på gymnasial nivå. Tanken med dessa yrkespaket är att när du har läst klart utbildningen ska du kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden.

Startdatum och sista ansökningsdag

Datumen varierar på våra olika yrkesutbildningar.

Aktuell information hittar du under Viktiga datum och ansökningstider.

Hur du ansöker

Du ansöker till våra yrkesutbildningar via vår Självservice.länk till annan webbplats

Ansökan/intresseanmälan till yrkesutbildningar vi anordnar tillsammans med Campus Nyköping gör du via deras webbplatslänk till annan webbplats.

Har du frågor om våra yrkesutbildningar? Kontakta syvcampus@oxelosund.se.

För att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft i Södermanland när Ostlänken och fler bostäder ska byggas behöver fler utbildas inom byggnation. Byggutbildningen sker i samarbete med Kunskapscompaniet och ger grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis.

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och genomförs av KunskapsCompaniet. Utbildningen är godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN och du får tillgodoräkna dig tid i lärlingsboken från första utbildningsdagen. Efter fullgjord utbildning får du ett kompetensbevis samt betyg i de gymnasiala kurserna.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Information om nästa utbildningsstart kommer. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats.länk till annan webbplats

Utbildningens genomförande

Du får snabbt kontakt med arbetsgivare eftersom du är med på riktiga byggen och arbetsplatser. Vid början av utbildningen anordnar du tillsammans med handledaren en praktikplats. Praktiken gör du på en byggarbetsplats fyra dagar i veckan och en dag i veckan tillbringar du i skolan för att läsa teori. Utbildningens längd är 1 år och är kostnadsfri och CSN-berättigad. Utbildningsmaterial, arbetskläder och skyddsutrustning ingår.

Du kan välja mellan fem olika inriktningar:

  • Betongarbetare
  • Golvläggare
  • Murare
  • Plattsättare
  • Träarbetare

Behörighet

Betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk. Det är önskvärt att du har B-körkort.

Utbildningen till kock/matlagare ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom kök på á la carterestaurang, lunchrestaurang, storkök och offentlig måltid. Du får lära dig moderna och traditionella matlagningstekniker som täcker de behov som finns i ett modernt restaurangkök. Grundläggande kunskaper inom hygien, livsmedelskunskap och service byggs på med matlagningskunskaper. Du får också lära dig grunderna i servering, samt service och bemötande som är yrkets kärna.

Ansökan och utbildningsstart

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Ansökan är stängd. Utbildningsstart 22 mars. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplatslänk till annan webbplats.

Utbildningens genomförande

Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum. Där sker den praktiska och teoretiska undervisningen, men till största del kommer utbildningen att vara praktisk.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Efterfrågan på lagerarbetare är stor och genom vårt nära samarbete med branschen får du en utbildning med stora möjligheter till jobb.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i godsmottagning, truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt. Du får även kunskaper i inventering och produktionsplanering. Utbildningen ger dig också behörighet för truckkort med A1-A4 samt B1, B2 och B4. Det innebär att du blir behörig att köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck. Efter utbildningen kan du söka arbete på lager och godsterminaler.

Ansökan och utbildningsstart

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Ansökan är stängd. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplatslänk till annan webbplats

Utbildningens genomförande

Utbildningens längd är cirka 26 veckor där teori varvas med praktik under utbildningens gång. Praktik kan ske i Sörmland men också i angränsande län.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk, du ska helst vara klar med delkurs 3 (C).

Lastbilsutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, CE.

Utbildningen ger dig kunskaper så att du kan arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet som yrkesförare. Exempel på yrken du kan arbeta som är lastbilschaufför, speditör, transportledare, trafikledare samt budbilsförare. Teori varvas med praktik under utbildningens gång. Praktik kan ske i Sörmland men också angränsande län kan vara aktuella.

Ansökan och utbildningsstart

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Ansökan är öppen, du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplatslänk till annan webbplats. Utbildningsstart 7 juni. Sista ansökningsdag är 9 maj.

Utbildningens genomförande

Utbildnings längd är cirka 40 veckor. Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättas under orienteringskursen. Teoriundervisningen varvas med praktik.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Svenskt B-körkort (måste vara färdigt innan kursstart)

Övrigt

Kostnader för läkarundersökning, teoriprov, uppkörning, kurslitteratur, resor till praktik och arbetskläder bekostas av eleven själv.

Branschen är i dagsläget i behov av sprinklermontörer därför har Campus Oxelösund i samarbete med branschen tagit fram en helt ny utbildning inom sprinkler!

Sprinkleranläggningars uppgift är att rädda människor och egendom från brand genom automatisk vattenbegjutning. Bränder som uppstår i en sprinklerskyddad byggnad kontrolleras eller släcks helt med ett sprinklersystem.

En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, då arbetsplatserna är placerade i hela Sverige och många gånger ligger långt från sprinklerföretagets kontor.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens genomförande

  • Sprinklerutbildningen omfattar 25 veckor på totalt 550 poäng på gymnasienivå.
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår, det vill säga att den genomförs på ett sprinklerföretag tillsammans med en handledare.
  • Utbildningen är ett yrkespaket med praktik och teori som leder till att du blir certifierad sprinklermontör efter utförd lärlingsperiod på företaget.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Vill du arbeta inom industrin? Då ska du söka till Campus Oxelösund som anordnar en utbildning inom industri, svets/underhåll med flera intag per år.

Inriktningen svets är en spetsutbildning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma). Svetsaryrket kräver idag både god praktisk färdighet och teoretisk kunskap. Det får du som internationell svetsare. Ditt IW-diplom talar om att du har genomgått en kvalitetsgranskad utbildning.

Inriktningen underhåll syftar till att ge dig kunskaper om hur du underhåller maskiner inom industrin.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens genomförande

Det första upplägget vänder sig till dig som studerar på SFI C och D nivå samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen pågår i cirka 80 veckor på heltid beroende på förkunskaper och omfattar totalt 1660 poäng, där 200 poäng studieteknik samt 200 poäng yrkessvenska innefattas. Praktik ingår i utbildningen.

Det andra upplägget vänder sig till dig som har kunskaper motsvarande grundskolan i svenska/svenska som andraspråk. Utbildningen pågår i cirka 50 veckor på heltid och omfattar 1140 poäng. Praktik ingår i utbildningen.

Behörighet

Som lägst SFIC-nivå för det första upplägget.

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk för det andra upplägget.


Att arbeta med gröna miljöer ligger i tiden, de är vackra och fyller många funktioner. Här kan du som är intresserad av växter, utomhusmiljöer och blommor läsa trädgårdsutbildning utan några tidigare erfarenheter inom området.

Som studerande på trädgårdsutbildningen får du vara med och påverka den gröna miljön. I trädgårdsarbetet ingår det bland annat att designa, anlägga och givetvis att underhålla och utveckla grönområden. Under utbildningen får du kunskaper om växter, odling och hur man skapa vackra gröna utemiljöer i offentliga miljöer som parker och gatumiljöer såväl som i privata trädgårdar. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och goda möjligheter till jobb är god.

Ansökan och utbildningsstart

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Ansökan är öppen. Sista ansökningsdag är 16 maj. Utbildningen startar 16 augusti. Du ansöker via Campus Nyköpings webbplatslänk till annan webbplats.

Utbildningens genomförande

Utbildningen pågår under 40 veckor och sker i samverkan med Öknaskolan där utbildningen är förlagd. Park- och trädgårdsanläggningarna vid både Öknaskolan och Nynäs slott används i den dagliga undervisningen.

Behörighet

SFI-D ska vara avklarad.


Vårdbiträde DUA är ett projekt inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) och är för elever som är på grundläggande SVA nivå och elever som är färdiga med SFI-D senast i juni 2021. Utbildningen ger kompetens för arbete inom omsorgen som vårdbiträde.

Ansökan och utbildningsstart

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Sista ansökningsdag 16 maj 2021. Utbildningen startar 7 juni. Du ansöker via Campus Nyköpings webbplats.länk till annan webbplats

Utbildningens genomförande

Utbildningen är på heltid och kombineras med studier i svenska. Utbildningen är platsförlagd till Campus Nyköpings lokaler och i lokaler hos MOA lärcenter.

Utbildningen innehåller språkpraktik som är på 10 veckor per elev. Mot slutet av utbildningen går du ut på riktig APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Behörighet

Du ska vara studerande på SVA-grund eller färdig med SFI-D senast juni 2021.

Övrigt

Campus Nyköping kommer att genomföra intervjuer för att bedöma om du har förutsättningar att klara studierna.

Vård- och omsorgsutbildningen riktar sig till dig som har ett intresse av att arbeta med människor och som tycker om både teoretiskt och praktiskt lärande.

Efter avslutad utbildning kan du söka tjänster som exempelvis undersköterska inom vård- och omsorgsverksamheter som bedrivs i kommunal, regional och privat regi. Tänkbara arbetsplatser är bland annat särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus, vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar.

Efter genomförd utbildning får du betyg samt diplom från Vård- och omsorgscollege. Både Campus Oxelösund och Oxelösunds kommun är certifierade inom Vård- och omsorgscollege Sörmland, vilket är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg.

Skolverket har beslutat om förändringar i ämnesplaner för flera yrkesutbildningar inklusive Vård-och omsorg från och med 1 juli 2021, vilket du kan läsa mer om på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats. Det innebär att Vård-och omsorgsutbildningen på Campus Oxelösund också kommer att förändras.

Du som har läst en del kurser på Vård-och omsorgsutbildningen enligt tidigare ämnesplaner kommer att kunna slutföra studierna på Campus Oxelösund under 2021 och eventuellt under 2022, därefter kommer bara de nya kurserna att ges.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens genomförande

Vård- och omsorgsutbildningen är på totalt 1550 poäng, vilket motsvarar 1,5-2 års studier på heltid. Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1b ingår.

Undervisningen är flexibel med obligatoriska moment. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete kan möjlighet finnas att validera hela eller delar av kurser i utbildningen.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Vill du arbeta med säkerhet, bevakning och människor?

Då efterfrågan är mycket stor på anställningsbara väktare inom bevakningsbranschen startar Campus Nyköping en utbildning till yrkesväktare i samarbete med MOA lärcenter.

Ansökan och utbildningsstart

Du ansöker via Campus Nyköpings ansökningswebblänk till annan webbplats. Ansökan är stängd. Information om nästa utbildningsstart kommer.

Utbildningens genomförande

MoA Lärcentrum bedriver utbildningen i samarbete med Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) och ett flertal kommuner. Utbildningen är utformad i samråd med BYA och uppfyller de krav som finns reglerade i Rikspolisensstyrelsens föreskrifter. Utbildningen bygger på heltidsstudier under tre terminer och omfattar totalt 1500 poäng. I slutet av den sista terminen genomförs delar av utbildningen på ett bevakningsbolag (arbetsplatsförlagt lärande, APL).

Hos MoA Lärcentrum kan du gå direkt ut i en anställning eftersom du har de obligatoriska kurserna Väktarutbildning 1 och Väktarutbildning 2 med dig från utbildningen.

BYA erbjuder även yrkesväktarelever gratis ordningsvaktsutbildning efter godkänd Väktarutbildning 2 till de som visat bäst resultat och lämplighet för det.

Utbildningens längd är 1,5 år och är CSN-berättigande.

Behörighet

Du kan börja utbildningen med betyg från svenska åk 9 eller svenska som andraspråk delkurs 4 men du måste läsa in Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (SVA1) på gymnasial nivå under utbildningens gång. Det är en fördel om svenska 1 eller SVA1 är klart vid utbildningsstart.

Du ska vara 18 år, bosatt i Sverige minst 5 år, behärska svenska i tal och skrift och inte förekomma i belastningsregistret.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer