Oxelösunds logga

Yrkesutbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika kurser på gymnasial nivå. Tanken med dessa yrkespaket är att när du har läst klart utbildningen ska du kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden.

Har du frågor om våra yrkesutbildningar? Kontakta syvcampus@oxelosund.se.

Campus Oxelösund erbjuder barnskötarutbildning på distans med handledning via en extern utbildningsanordnare. Barnskötarutbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare i pedagogiska verksamheter.

Ansökan

Du ansöker via vår Självservice.

Löpande intag var 10:e vecka.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar totalt 1300 poäng vilket motsvarar upp till 1,5 års studier beroende på dina förkunskaper. I utbildningen ingår 10 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Har du tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan du tillgodogöra dig APL genom validering.

Inför din APL ska ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret lämnas in till aktuell verksamhet i ett oöppnat kuvert.

Förkunskaper

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Branschen är i dagsläget i behov av sprinklermontörer därför har Campus Oxelösund i samarbete med branschen tagit fram en helt ny utbildning inom sprinkler!

Sprinkleranläggningars uppgift är att rädda människor och egendom från brand genom automatisk vattenbegjutning. Bränder som uppstår i en sprinklerskyddad byggnad kontrolleras eller släcks helt med ett sprinklersystem.

Ansökan

Ansökan är stängd. Just nu har vi inget datum klart för nästa start, information kommer snart.

Du ansöker via vår Självservice. 

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens innehåll

  • Sprinklerutbildningen omfattar 21 veckor på totalt 420 poäng på gymnasienivå.
  • 8 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL), det vill säga att den genomförs på ett sprinklerföretag tillsammans med en handledare.
  • Utbildningen är ett yrkespaket med praktik och teori som leder till att du blir certifierad sprinklermontör efter utförd lärlingsperiod på företaget.

En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, då arbetsplatserna är placerade i hela Sverige och många gånger ligger långt från sprinklerföretagets kontor.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Vill du arbeta inom industrin? Då ska du söka till Campus Oxelösund som anordnar en utbildning inom industri, svets/underhåll med flera intag per år.

Ansökan

Just nu har vi inget datum klart för nästa start, information kommer snart.

Du ansöker via vår Självservice.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens innehåll

Det första upplägget vänder sig till dig som studerar på SFI C och D nivå samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen pågår i cirka 80 veckor på heltid beroende på förkunskaper och omfattar totalt 1660 poäng, där 200 poäng studieteknik samt 200 poäng yrkessvenska innefattas. Praktik ingår i utbildningen.

Det andra upplägget vänder sig till dig som har kunskaper motsvarande grundskolan i svenska/svenska som andraspråk. Utbildningen pågår i cirka 50 veckor på heltid och omfattar 1140 poäng. Praktik ingår i utbildningen.

Inriktningen svets är en spetsutbildning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma). Svetsaryrket kräver idag både god praktisk färdighet och teoretisk kunskap. Det får du som internationell svetsare. Ditt IW-diplom talar om att du har genomgått en kvalitetsgranskad utbildning.

Inriktningen underhåll syftar till att ge dig kunskaper om hur du underhåller maskiner inom industrin.

Förkunskaper

Som lägst SFIC-nivå för det första upplägget.

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk för det andra upplägget.

Vill du arbeta med att hjälpa andra människor och trivs med varierande arbetstider? Är du intresserad av att arbeta inom äldreomsorg, psykiatri, hälso- och sjukvård eller med personer som har funktionsnedsättning?

Då är vår utbildning inom vård och omsorg något för dig!

Ansökan

Ansökan är stängd för höstens start.

Du ansöker via vår Självservice.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens innehåll

Vård- och omsorgsutbildningen är på totalt 1550 poäng. Lärarledd tid varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska moment studiebesök samt egen studietid.

De programgemensamma kurserna är på 1150 poäng, där svenska/svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1b ingår. Du kan välja mellan fyra yrkesfördjupningar:

  • Äldreomsorg: vilket ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen.
  • Funktionsstöd: vilket ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, boendestödjare med mera.
  • Hälso- och sjukvård: vilket ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom sjukvården.
  • Psykiatri: vilket ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård och omsorg.

Efter genomförd utbildning får du betyg samt diplom från Vård- och omsorgscollege. Både Campus Oxelösund och Oxelösunds kommun är certifierade inom Vård- och omsorgscollege Sörmland, vilket är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg.

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) på totalt 15 veckor ingår i utbildningen. Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete har du möjlighet att validera hela eller delar av kurser i utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Sidan uppdaterad: 21 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer