Oxelösunds logga

Yrkesutbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika kurser på gymnasial nivå. Tanken med dessa yrkespaket är att när du har läst klart utbildningen ska du kunna komma ut direkt på arbetsmarknaden.

Startdatum och sista ansökningsdag

Datumen varierar på våra olika yrkesutbildningar.

Aktuell information hittar du under Viktiga datum och ansökningstider.

Hur du ansöker

Snart kommer du att kunna söka våra yrkesutbildningar via vårt nya administrativa system, Alvis.

Du kan redan nu göra ansökan via vår Självservice.

Ansökan/intresseanmälan till yrkesutbildningar vi anordnar tillsammans med Campus Nyköping gör du via deras webbplatslänk till annan webbplats.

Har du frågor om våra yrkesutbildningar? Kontakta syvcampus@oxelosund.se.

Campus Oxelösund erbjuder barnskötarutbildning på distans med handledning via en extern utbildningsanordnare. Barnskötarutbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare i pedagogiska verksamheter.

Utbildningens genomförande

Utbildningen omfattar totalt 1300 poäng vilket motsvarar upp till 1,5 års studier beroende på dina förkunskaper. I utbildningen ingår 10 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Har du tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan du tillgodogöra dig APL genom validering.

Inför din APL ska ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret lämnas in till aktuell verksamhet i ett oöppnat kuvert.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Utbildningen till kock/matlagare ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom kök på á la carterestaurang, lunchrestaurang, storkök och offentlig måltid. Du får lära dig moderna och traditionella matlagningstekniker som täcker de behov som finns i ett modernt restaurangkök. Grundläggande kunskaper inom hygien, livsmedelskunskap och service byggs på med matlagningskunskaper. Du får också lära dig grunderna i servering, samt service och bemötande som är yrkets kärna.

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Planerad start är mitten av mars 2021. Du lämnar intresseanmälan på Campus Nyköpings webbplatslänk till annan webbplats.

Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum. Där sker den praktiska och teoretiska undervisningen, men till största del kommer utbildningen att vara praktisk.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Efterfrågan på lagerarbetare är stor och genom vårt nära samarbete med branschen får du en utbildning med stora möjligheter till jobb.

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Planerad start är mitten av februari 2021. Du lämnar intresseanmälan på Campus Nyköpings webbplatslänk till annan webbplats

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i godsmottagning, truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt. Du får även kunskaper i inventering och produktionsplanering. Utbildningen ger dig också behörighet för truckkort med A1-A4 samt B1, B2 och B4. Det innebär att du blir behörig att köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck. Efter utbildningen kan du söka arbete på lager och godsterminaler.

Utbildningens genomförande

Utbildningens längd är cirka 26 veckor där teori varvas med praktik under utbildningens gång. Praktik kan ske i Sörmland men också i angränsande län.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Lastbilsutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, CE.

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Start är 2021-02-08. Du lämnar ansökan via Campus Nyköpings webbansökanlänk till annan webbplats.

Utbildningen ger dig kunskaper så att du kan arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet som yrkesförare. Exempel på yrken du kan arbeta som är lastbilschaufför, speditör, transportledare, trafikledare samt budbilsförare. Teori varvas med praktik under utbildningens gång. Praktik kan ske i Sörmland men också angränsande län kan vara aktuella.

Utbildningens genomförande

Utbildnings längd är cirka 40 veckor. Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättas under orienteringskursen. Teoriundervisningen varvas med praktik.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Svenskt B-körkort (måste vara färdigt innan kursstart)

Övrigt

Kostnader för läkarundersökning, teoriprov, uppkörning, kurslitteratur, resor till praktik och arbetskläder bekostas av eleven själv.

Branschen är i dagsläget i behov av sprinklermontörer därför har Campus Oxelösund i samarbete med branschen tagit fram en helt ny utbildning inom sprinkler!

Sprinkleranläggningars uppgift är att rädda människor och egendom från brand genom automatisk vattenbegjutning. Bränder som uppstår i en sprinklerskyddad byggnad kontrolleras eller släcks helt med ett sprinklersystem.

En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, då arbetsplatserna är placerade i hela Sverige och många gånger ligger långt från sprinklerföretagets kontor.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens genomförande

  • Sprinklerutbildningen omfattar 25 veckor på totalt 550 poäng på gymnasienivå.
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår, det vill säga att den genomförs på ett sprinklerföretag tillsammans med en handledare.
  • Utbildningen är ett yrkespaket med praktik och teori som leder till att du blir certifierad sprinklermontör efter utförd lärlingsperiod på företaget.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Vill du arbeta inom industrin? Då ska du söka till Campus Oxelösund som anordnar en utbildning inom industri, svets/underhåll med flera intag per år.

Inriktningen svets är en spetsutbildning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma). Svetsaryrket kräver idag både god praktisk färdighet och teoretisk kunskap. Det får du som internationell svetsare. Ditt IW-diplom talar om att du har genomgått en kvalitetsgranskad utbildning.

Inriktningen underhåll syftar till att ge dig kunskaper om hur du underhåller maskiner inom industrin.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens genomförande

Det första upplägget vänder sig till dig som studerar på SFI C och D nivå samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen pågår i cirka 80 veckor på heltid beroende på förkunskaper och omfattar totalt 1660 poäng, där 200 poäng studieteknik samt 200 poäng yrkessvenska innefattas. Praktik ingår i utbildningen.

Det andra upplägget vänder sig till dig som har kunskaper motsvarande grundskolan i svenska/svenska som andraspråk. Utbildningen pågår i cirka 50 veckor på heltid och omfattar 1140 poäng. Praktik ingår i utbildningen.

Behörighet

Som lägst SFIC-nivå för det första upplägget.

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk för det andra upplägget.

Vård- och omsorgsutbildningen riktar sig till dig som har ett intresse av att arbeta med människor och som tycker om både teoretiskt och praktiskt lärande.

Efter avslutad utbildning kan du söka tjänster som undersköterska inom vård- och omsorgsverksamheter som bedrivs i kommunal, regional och privat regi. Tänkbara arbetsplatser är bland annat särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus, vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar.

Efter genomförd utbildning får du betyg samt diplom från Vård- och omsorgscollege. Både Campus Oxelösund och Oxelösunds kommun är certifierade inom Vård- och omsorgscollege Sörmland, vilket är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg.

Skolverket har beslutat om förändringar i ämnesplaner för flera yrkesutbildningar inklusive Vård-och omsorg från och med 1 juli 2021,SKOLFS 2020:24länk till annan webbplats. Det innebär att Vård-och omsorgsutbildningen på Campus Oxelösund också kommer att förändras.

Du som har läst en del kurser på Vård-och omsorgsutbildningen enligt tidigare ämnesplaner kommer att kunna slutföra studierna på Campus Oxelösund under 2021 och eventuellt under 2022, därefter kommer bara de nya kurserna att ges.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens genomförande

Vård- och omsorgsutbildningen är på totalt 1600 poäng, vilket motsvarar 1,5-2 års studier på heltid. Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1b ingår.

Undervisningen är flexibel med obligatoriska moment. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete kan möjlighet finnas att validera hela eller delar av kurser i utbildningen.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Du som nu läser Svenska som andraspråk på grundläggande nivå och vill påbörja utbildningen i januari 2021 läser först Samhällskunskap 1b, Psykologi 1 i kombination med grundläggande svenska och yrkessvenska.

Vill du arbeta med säkerhet, bevakning och människor?

Då efterfrågan är mycket stor på anställningsbara väktare inom bevakningsbranschen startar Campus Nyköping en utbildning till yrkesväktare i samarbete med MOA lärcenter.

Ansökan och utbildningsstart

Du ansöker via Campus Nyköpings ansökningswebblänk till annan webbplats. Sista ansökningsdag är 13 december. Utbildningen startar 11 januari.

Utbildningens genomförande

MoA Lärcentrum bedriver utbildningen i samarbete med Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) och ett flertal kommuner. Utbildningen är utformad i samråd med BYA och uppfyller de krav som finns reglerade i Rikspolisensstyrelsens föreskrifter. Utbildningen bygger på heltidsstudier under tre terminer och omfattar totalt 1500 poäng. I slutet av den sista terminen genomförs delar av utbildningen på ett bevakningsbolag (arbetsplatsförlagt lärande, APL).

Hos MoA Lärcentrum kan du gå direkt ut i en anställning eftersom du har de obligatoriska kurserna Väktarutbildning 1 och Väktarutbildning 2 med dig från utbildningen.

BYA erbjuder även yrkesväktarelever gratis ordningsvaktsutbildning efter godkänd Väktarutbildning 2 till de som visat bäst resultat och lämplighet för det.

Utbildningens längd är 1,5 år och är CSN-berättigande.

Behörighet

Du kan börja utbildningen med betyg från svenska åk 9 eller svenska som andraspråk delkurs 4 men du måste läsa in Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (SVA1) på gymnasial nivå under utbildningens gång. Det är en fördel om svenska 1 eller SVA1 är klart vid utbildningsstart.

Du ska vara 18 år, bosatt i Sverige minst 5 år, behärska svenska i tal och skrift och inte förekomma i belastningsregistret.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer