Oxelösunds logga

Yrkesutbildningar

Gymnasial yrkesutbildning på Komvux är till för dig som vill komplettera kurser mot en gymnasieexamen, yrkesväxla eller höja din kompetens. En yrkesutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta inom ett visst yrke och är utifrån arbetsmarknadens behov.

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika kurser på gymnasial nivå. Yrkesutbildningarna startar vid olika tidpunkter under året och kan ha olika förkunskapskrav.

En del yrkesutbildningar är platsförlagda och andra är på distans. Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du under ett visst antal veckor genomför delar av utbildningen på en arbetsplats och följer din handledares arbetstider.

Vissa utbildningar kan vara i form av en lärlingsutbildning. Det innebär att du till största del lär dig yrket ute på en arbetsplats och att du har teoretiska studier på skolan enstaka dagar i veckan under hela utbildningstiden.

Startdatum och sista ansökningsdag

Datumen varierar på våra olika yrkesutbildningar.

Aktuell information hittar du under Viktiga datum och ansökningstider.

Hur du ansöker

Du ansöker till våra yrkesutbildningar via vår Självservice. Länk till annan webbplats.

Ansökan/intresseanmälan till yrkesutbildningar vi anordnar tillsammans med Campus Nyköping gör du via deras webbplats Länk till annan webbplats..

Har du frågor om våra yrkesutbildningar? Kontakta syvcampus@oxelosund.se.

Utbildningen till bagare/konditor ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom bageri/konditori. En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Efter utbildningen finns goda möjligheter på arbetsmarknaden tack vare vårt nära samarbete med företag i branschen.

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum med undervisning, studiebesök, gästföreläsare och projektarbete.

Nyköpings Strand Utbildningscentrum har en egen butik där elevernas bakverk och matbröd sälj samt där kunder kan ta en fika.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildningens genomförande

56 veckor heltid.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i Svenska eller Svenska som andraspråk.

Om du har frågor kring utbildningen eller vill lämna en intresseanmälan kan du kontakta daniel.andersson@nsutbildning.se

En yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom förskola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom barn och fritid.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd!

Utbildningens genomförande

Utbildningen ges på distans via KUI (KompetensUtvecklingsInstitutet). APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår som du genomför på en arbetsplats. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom – barnskötare eller elevassistent. Utbildningen pågår i cirka 65 veckor vid heltidsstudier.

På KUI:s webbplats kan du läsa mer om utbildningen. Länk till annan webbplats.

Behörighet

Grundskola eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska, lägst motsvarande Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

För att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft i Södermanland när Ostlänken och fler bostäder ska byggas behöver fler utbildas inom byggnation. Byggutbildningen sker i samarbete med Kunskapscompaniet och ger grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis.

Utbildningen är godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN och du får tillgodoräkna dig tid i lärlingsboken från första utbildningsdagen. Efter fullgjord utbildning får du ett kompetensbevis samt betyg i de gymnasiala kurserna.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och genomförs av KunskapsCompaniet.

Du får snabbt kontakt med arbetsgivare eftersom du är med på riktiga byggen och arbetsplatser. Vid början av utbildningen anordnar du tillsammans med handledaren en praktikplats. Praktiken gör du på en byggarbetsplats fyra dagar i veckan och en dag i veckan tillbringar du i skolan för att läsa teori. Utbildningens längd är 1 år och är kostnadsfri och CSN-berättigad. Utbildningsmaterial, arbetskläder och skyddsutrustning ingår.

Du kan välja mellan fem olika inriktningar:

  • Betongarbetare
  • Golvläggare
  • Murare
  • Plattsättare
  • Träarbetare

Behörighet

Betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk. Det är önskvärt att du har B-körkort.

I utbildningen lär du dig att installera elektrisk utrustning, men också att arbeta med styrsystem och fastighetsautomation. Elektriker är ett yrke för dig som gillar variation och att hitta lösningar. Kurserna ger dig den tekniska kompetensen för att kunna göra det, inom exempelvis belysning, larm och övervakningssystem.

För att kunna gå vidare behöver du göra ett komvuxarbete på 100 poäng. När det är klart och därmed 1500 poäng är klara finns det möjlighet att gå vidare mot certifiering till Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ECY. Du behöver genomföra 1600 timmar som lärling innan du kan ansöka för certifikat hos ECY. Du kommer efter certifiering kunna arbeta som elektriker inom installation, service och drift.

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och går på distans via ASTAR.

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 3 december. Utbildningen startar 3 januari 2022. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Behörighet

Färdig med grundskolan och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Utbildningen ger dig grunderna för att arbeta inom industriteknik och för arbetet med produktion samt testning av elektronikutrustning. Du får kunskaper om produktionsprocessens olika steg samt grundläggande kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom industriell produktion. Även kunskaper om olika lagar samt verktyg inom industriell produktion.

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 3 december. Utbildningen startar 3 januari 2022. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och går på distans via ASTAR.

Behörighet

Färdig med grundskolan och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Utbildningen till kock/matlagare ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom kök på á la carterestaurang, lunchrestaurang, storkök och offentlig måltid. Du får lära dig moderna och traditionella matlagningstekniker som täcker de behov som finns i ett modernt restaurangkök. Grundläggande kunskaper inom hygien, livsmedelskunskap och service byggs på med matlagningskunskaper. Du får också lära dig grunderna i servering, samt service och bemötande som är yrkets kärna.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Information om nästa utbildningsstart kommer. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum. Där sker den praktiska och teoretiska undervisningen, men till största del kommer utbildningen att vara praktisk.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Som larm- och säkerhetstekniker monterar du brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. Dagens larmsystem har ofta olika typer av datorstöd och det ställer stora krav på att montera, driftsäkra och serva systemen.

Det är därför viktigt att du har en god baskunskap om hur man gör elinstallationer. Du utbildar även dina kunder i att använda larmsystemet och för att göra det på bästa sätt lär du dig om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.

Yrket passar dig som vill ha en stor bredd på dina arbetsuppgifter och har ett tekniskt intresse. Yrken kan vara teletekniker, service- och installationstekniker, kabeltekniker, bredbandsmontör, telemontör med mera.

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 3 december. Utbildningsstart 3 januari 2022. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och går på distans via ASTAR.

Behörighet

Färdig med grundskolan och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Lastbilsutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, CE.

Utbildningen ger dig kunskaper så att du kan arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet som yrkesförare. Exempel på yrken du kan arbeta som är lastbilschaufför, speditör, transportledare, trafikledare samt budbilsförare. Teori varvas med praktik under utbildningens gång. Praktik kan ske i Sörmland men också angränsande län kan vara aktuella.

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 30 september. Utbildningsstart 18 oktober. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping.

Utbildnings längd är cirka 40 veckor. Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättas under orienteringskursen. Teoriundervisningen varvas med praktik.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Svenskt B-körkort (måste vara färdigt innan kursstart)

Övrigt

Kostnader för läkarundersökning, teoriprov, uppkörning, kurslitteratur, resor till praktik och arbetskläder bekostas av eleven själv.

Som nätverkstekniker lär du dig installation och underhåll av både hård- och mjukvara inom olika typer av IT-nätverk. Utbildningen ger kunskaper i olika program, datasupport samt nätverksadministration.

Yrket nätverkstekniker passar dig som har ett datorintresse och även tycker om att arbeta praktiskt. Utbildningen är en bra grund för vidare studier men även till enklare nätverkstekniska arbeten direkt efter utbildningen.

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 3 december. Utbildningsstart 3 januari 2022. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och går på distans via ASTAR.

Behörighet

Färdig med grundskolan och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Få kunskap om hur hela ledet från att analysera ett behov till att designa och vidareutveckla program fungerar. Här lär du dig att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera olika programkoder. Du lär dig också hitta, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel. Utbildningen ger baskunskaper för dig som vill studera vidare på universitet eller yrkeshögskola inom programmering. Även arbete med teknik och programmering kan denna utbildning ge.

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 3 december. Utbildningen starar 3 januari 2022. Du lämnar ansökan på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och går på distans via ASTAR.

Behörighet

Färdig med grundskolan och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Branschen är i dagsläget i behov av sprinklermontörer därför har Campus Oxelösund i samarbete med branschen tagit fram en helt ny utbildning inom sprinkler!

Sprinkleranläggningars uppgift är att rädda människor och egendom från brand genom automatisk vattenbegjutning. Bränder som uppstår i en sprinklerskyddad byggnad kontrolleras eller släcks helt med ett sprinklersystem.

En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, då arbetsplatserna är placerade i hela Sverige och många gånger ligger långt från sprinklerföretagets kontor.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Du lämnar ansökan via vår Självservice Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

  • Sprinklerutbildningen omfattar 25 veckor på totalt 550 poäng på gymnasienivå.
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår, det vill säga att den genomförs på ett sprinklerföretag tillsammans med en handledare.
  • Utbildningen är ett yrkespaket med praktik och teori som leder till att du blir certifierad sprinklermontör efter utförd lärlingsperiod på företaget.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Vill du arbeta inom industrin? Då ska du söka till Campus Oxelösund som anordnar en utbildning inom industri, svets/underhåll med flera intag per år.

Inriktningen svets är en spetsutbildning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma). Svetsaryrket kräver idag både god praktisk färdighet och teoretisk kunskap. Det får du som internationell svetsare. Ditt IW-diplom talar om att du har genomgått en kvalitetsgranskad utbildning.

Inriktningen underhåll syftar till att ge dig kunskaper om hur du underhåller maskiner inom industrin.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 29 augusti. Utbildningen startar 6 september 2021. Du lämnar ansökan via vår Självservice Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

Utbildningen pågår i cirka 50 veckor på heltid och omfattar totalt 1140 poäng. Du läser först ett baspaket inom industri på 840 poäng och väljer sedan inriktning svets eller underhåll. Praktik ingår i utbildningen. Har du förkunskaper finns det möjlighet att validera kurser och korta ner utbildningstiden.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk för det andra upplägget.


Att arbeta med gröna miljöer ligger i tiden, de är vackra och fyller många funktioner. Här kan du som är intresserad av växter, utomhusmiljöer och blommor läsa trädgårdsutbildning utan några tidigare erfarenheter inom området.

Som studerande på trädgårdsutbildningen får du vara med och påverka den gröna miljön. I trädgårdsarbetet ingår det bland annat att designa, anlägga och givetvis att underhålla och utveckla grönområden. Under utbildningen får du kunskaper om växter, odling och hur man skapa vackra gröna utemiljöer i offentliga miljöer som parker och gatumiljöer såväl som i privata trädgårdar. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och goda möjligheter till jobb är god.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Du ansöker via Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping samt Öknaskolan där utbildningen är förlagd och pågår under 40 veckor. Park- och trädgårdsanläggningarna vid både Öknaskolan och Nynäs slott används i den dagliga undervisningen.

Behörighet

SFI-D ska vara avklarad.


Vårdbiträde DUA är ett projekt inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) och är för elever som är på grundläggande SVA nivå och elever som är färdiga med SFI-D senast i juni 2021. Utbildningen ger kompetens för arbete inom omsorgen som vårdbiträde.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Du ansöker via Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping.

Utbildningen är på heltid och kombineras med studier i svenska. Utbildningen är platsförlagd till Campus Nyköpings lokaler och i lokaler hos MOA lärcenter.

Utbildningen innehåller språkpraktik som är på 10 veckor per elev. Mot slutet av utbildningen går du ut på riktig APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Behörighet

Du ska vara studerande på SVA-grund eller färdig med SFI-D senast juni 2021.

Övrigt

Campus Nyköping kommer att genomföra intervjuer för att bedöma om du har förutsättningar att klara studierna.

Vård- och omsorgsutbildningen riktar sig till dig som har ett intresse av att arbeta med människor och som tycker om både teoretiskt och praktiskt lärande.

Efter avslutad utbildning kan du söka tjänster som exempelvis undersköterska inom vård- och omsorgsverksamheter som bedrivs i kommunal, regional och privat regi. Tänkbara arbetsplatser är bland annat särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus, vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar.

Efter genomförd utbildning får du betyg samt diplom från Vård- och omsorgscollege. Både Campus Oxelösund och Oxelösunds kommun är certifierade inom Vård- och omsorgscollege Sörmland, vilket är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg.

Viktig information till dig som tidigare har läst en eller flera kurser i Vård- och omsorgsutbildningen.

Skolverket har beslutat om förändringar i ämnesplaner för flera yrkesutbildningar inklusive Vård-och omsorg från och med 1 juli 2021, vilket du kan läsa mer om på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Det innebär att Vård-och omsorgsutbildningen på Campus Oxelösund också kommer att förändras.

Vid frågor kontakta syvcampus@oxelosund.se

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande samt om nödvändiga beslut tas.

Utbildningens genomförande

Vård- och omsorgsutbildningen är på totalt 1550 poäng, vilket motsvarar 1,5-2 års studier på heltid. Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1b ingår.

Undervisningen är flexibel med obligatoriska moment. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete kan möjlighet finnas att validera hela eller delar av kurser i utbildningen.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Vill du arbeta med säkerhet, bevakning och människor?

Då efterfrågan är mycket stor på anställningsbara väktare inom bevakningsbranschen startar Campus Nyköping en utbildning till yrkesväktare i samarbete med MOA lärcenter.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Information om nästa utbildningsstart kommer. Du ansöker via Campus Nyköpings ansökningswebb Länk till annan webbplats..

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping.

MoA Lärcentrum bedriver utbildningen i samarbete med Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) och ett flertal kommuner. Utbildningen är utformad i samråd med BYA och uppfyller de krav som finns reglerade i Rikspolisensstyrelsens föreskrifter. Utbildningen bygger på heltidsstudier under tre terminer och omfattar totalt 1500 poäng. I slutet av den sista terminen genomförs delar av utbildningen på ett bevakningsbolag (arbetsplatsförlagt lärande, APL).

Hos MoA Lärcentrum kan du gå direkt ut i en anställning eftersom du har de obligatoriska kurserna Väktarutbildning 1 och Väktarutbildning 2 med dig från utbildningen.

BYA erbjuder även yrkesväktarelever gratis ordningsvaktsutbildning efter godkänd Väktarutbildning 2 till de som visat bäst resultat och lämplighet för det.

Utbildningens längd är 1,5 år och är CSN-berättigande.

Behörighet

Du kan börja utbildningen med betyg från svenska åk 9 eller svenska som andraspråk delkurs 4 men du måste läsa in Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (SVA1) på gymnasial nivå under utbildningens gång. Det är en fördel om svenska 1 eller SVA1 är klart vid utbildningsstart.

Du ska vara 18 år, bosatt i Sverige minst 5 år, behärska svenska i tal och skrift och inte förekomma i belastningsregistret.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer