Loggan för Oxelösunds kommun

Vem får studera inom vuxenutbildningen

För att få läsa inom den kommunala vuxenutbildningen måste du vara folkbokförd i Oxelösunds kommun, bor du i en annan kommun får du skicka din ansökan till hemkommunen.

Du har rätt att läsa på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen eller ett studiebevis från gymnasiet kan du börja läsa tidigare.

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

För att ha behörighet att studera inom vuxenutbildningen behöver du:

 • ha fyllt 20 år från och med det andra kalenderhalvåret (1 juli) du börjar studera. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, i de fallen är det ett rektorsbeslut.
 • vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Oxelösunds kommun. I annat fall måste du lämna ansökan till din hemkommun som kan bevilja utbildningen. Undantag kan göras om du är bosatt i annat nordiskt land.
 • sakna de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg i en kurs hänvisas till att göra en prövning om syftet är att höja betyget.
 • Läsa på rätt nivå! I lagtexten står att du ska ha "förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen". Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen.

Behörighet innebär inte automatiskt att du får en plats. Urval kan göras, se nedan. I vissa fall har du dock laglig rätt att läsa. Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • Grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • En eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • En eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola
 • Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast för en utbildning i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Det är den huvudman som anordnar komvux på gymnasial nivå som bestämmer om en sökande ska bli antagen till utbildningen. Om samtliga behöriga sökande till komvux på gymnasial nivå inte kan antas, ska ett urval göras.

Vid urvalet ska de med störst behov av utbildning prioriteras. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras.

För sökande som har rätt till utbildningen ska dock inget urval göras, i och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

Vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 • önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 • inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 • är eller riskerar att bli arbetslösa,
 • behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 • behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Om du vill söka till en utbildning som saknas i vårt kursutbud, måste din ansökan först handläggas och godkännas av Oxelösunds kommun. Om Campus Oxelösund erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till en annan kommun. Bifoga ett arbetsgivarintyg om anledningen är att du arbetar på annan ort.

Tänk också på att du bara kan söka en kurs/utbildning som anordnas av en kommun. Du kan inte söka direkt till en privat anordnare.

Vi behöver ha din ansökan i god tid före kursstart, då det är längre handläggningstid, men senast kursens sista ansökningsdag.