Oxelösunds logga

Vem får studera inom vuxenutbildningen

För att få läsa inom den kommunala vuxenutbildningen måste du vara folkbokförd i Oxelösunds kommun, bor du i en annan kommun får du skicka din ansökan till hemkommunen.

Du har rätt att läsa på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen eller ett studiebevis från gymnasiet kan du börja läsa tidigare.

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

För att ha behörighet att studera inom vuxenutbildningen behöver du:

 • ha fyllt 20 år från och med det andra kalenderhalvåret (1 juli) du börjar studera. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, i de fallen är det ett rektorsbeslut.
 • vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Oxelösunds kommun. I annat fall måste du lämna ansökan till din hemkommun som kan bevilja utbildningen. Undantag kan göras om du är bosatt i annat nordiskt land.
 • sakna de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg i en kurs hänvisas till att göra en prövning om syftet är att höja betyget.
 • Läsa på rätt nivå! I lagtexten står att du ska ha "förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen". Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen.

Behörighet innebär inte automatiskt att du får en plats. Urval kan göras, se nedan. I vissa fall har du dock laglig rätt att läsa. Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • Grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • En eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • En eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola
 • Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast för en utbildning i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Urval ska inte göras om du har rätt att delta enligt texten ovan.

Om platserna inte räcker till alla görs ett urval baserat på de uppgifter du lämnar i ansökan.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som:

 • Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 • Behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.
 • Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Om du vill söka till en utbildning som saknas i vårt kursutbud, måste din ansökan först handläggas och godkännas av Oxelösunds kommun. Om Campus Oxelösund erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till en annan kommun. Bifoga ett arbetsgivarintyg om anledningen är att du arbetar på annan ort.

Tänk också på att du bara kan söka en kurs/utbildning som anordnas av en kommun. Du kan inte söka direkt till en privat anordnare.

Vi behöver ha din ansökan i god tid före kursstart, då det är längre handläggningstid, men senast kursens sista ansökningsdag.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer