Oxelösunds logga

Studiemedel, CSN

När du studerar inom vuxenutbildningen har du rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Du som läser utbildning i svenska för invandrare (SFI) har inte rätt till studiemedel.

De flesta som läser inom vuxenutbildningen bekostar sina studier med studiemedel från CSN, vilket är skattefritt och pensionsgrundande. All vuxenutbildning är kostnadsfri, men du får själv betala för böcker, kopior, material och resor till och från skolan när du studerar.

Du söker själv studiemedel på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.. Det är möjligt att ansöka både om bidrag och lån eller endast bidrag. Lånet måste du sedan betala tillbaka. Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på om du studerar på heltid eller deltid och antalet veckor du studerar.

För en studieperiod på 20 veckor gäller följande:

 • Heltidsstudier 100% = 400 poäng
 • Deltidsstudier 75% = 300 poäng
 • Deltidsstudier 50% = 200 poäng

Har du frågor om din studieperiod och poäng mejla till campus@oxelosund.se.

 • Du måste läsa minst 3 veckor och som lägst på 50% för ha rätt till studiemedel från CSN.
 • Dessutom måste du ha uppnått tillräckliga studieresultat för att få studiemedel för en ny period.
 • Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.
 • Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler, då CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.
 • Du kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år. Den övre åldersgränsen är 56 år.

När du gör ändringar i dina studier måste du kontakta CSN och det behöver du göra själv. Det kan exempelvis handla om att du vill förlänga eller avbryta studierna, vilket kommer att påverka ditt studiemedel. Blir din studietakt lägre får du mindre studiemedel och blir den mindre än 50% har du inte rätt till studiemedel längre. Vid avbrott i studierna kan du bli återbetalningsskyldig till CSN.

Studiestartsstödet är till för dig som är arbetslös, har kort utbildning och som behöver utbilda dig för att lättare kunna få ett arbete.

Vem kan få studiestartsstöd?

 • Du är 25–56 år.
 • Du har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.
 • Du har en kort utbildning och har behov av en utbildning på grund- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren.
 • Du måste studera minst 3 veckor och som lägst på 50% studietakt

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information. Du ska få en handlingsplan utskriven som intygar att du varit arbetssökande i minst 6 månader. Därefter kontaktar du studievägledaren på Campus Oxelösund som hjälper dig med en studieplanering och ansökan till CSN. Du kan maximalt får studiestartsstöd i 50 veckor vid heltidsstudier.

CSN fattar sedan beslut om du har rätt till studiestartsstöd.

Studiestartsstödet gäller inte studier på SFI.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer