SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida arbete. All undervisning är gratis.

Hur du ansöker

Du gör ansökan till SFI via vår webbaserade SFI-anmälan Länk till annan webbplats..

Har du frågor? Kontakta sficampus@oxelosund.se

För att ha rätt att studera SFI på Campus Oxelösund ska du uppfylla dessa krav:

 • Du har fyllt 16 år och ansöker eller börjar studera efter 1 juli
 • Du har inte kunskaper i svenska
 • Du är folkbokförd i Oxelösunds kommun
 • Du har fått ett personnummer
 • Medborgare i EU/EES eller Schweiz och har ett samordningsnummer
 • Medborgare i EU/EES eller Schweiz utan personnummer eller samordningsnummer.

SFI-undervisningen ges på flera olika nivåer och är indelade i fyra kurser (A, B, C, D). Vilken nivå du hamnar på beror på din utbildningsbakgrund och dina språkkunskaper. Kurserna är anpassade för dig enligt följande mall:

 • A-D (Studieväg 1) för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland
 • B-D (Studieväg 2) för dig med 7-12 års skolgång
 • C-D (Studieväg 3) för dig som är studievan och har mer än 12 års skolgång.

För studier på SFI kan du inte söka studiemedel från CSN.

Enligt regeringsbeslut är varje kommun ansvarig att erbjuda 100 timmar samhällsorientering för nyanlända flyktingar.

Samhällsorientering är en kurs som kan göra det lättare för dig som är nyanländ flykting att bli en del av det svenska samhället. Andra fördelar med kursen är:

 • Att kursen är gratis och kan kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta vardagen.
 • Oxelösunds kommun har samverkan med andra myndigheter för att underlätta nyanländas deltagande i kursen.
 • Att SO erbjuds i första hand på modersmål. Dessutom kan kursen även erbjudas på andra språk som deltagaren kan eller på lätt svenska.
 • Deltagarna får intyg för delaktighet i kursen

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som är:

Mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokförd i Oxelösund kommun.

Ämnet samhällsorientering delas upp i åtta områden:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

  Undervisningen ska byggas i demokratisk anda, på dialog, diskussion och reflektion. SO ska underlätta deltagarnas förståelse för vår kommun och hela svenska samhället. I Oxelösunds kommun fokuserar vi på dessa aktiviteter i samband med kursen:
 • Studiebesök lokalt och på Riksdag
 • Gästföreläsningar från kommunen och myndigheter

Vid anmälan eller mer information kontakta Mayada Chehade.

Mayada.chehade@oxelosund.se

Det kan hända att du behöver vänta innan du får plats på utbildningen i SFI. Men du kan själv börja lära sig svenska medan du väntar. Försök prata lite med svenskar, lyssna på svensk radio, titta på svensk TV.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer