Oxelösunds logga

Projekt just nu på Campus

Här kan du läsa om vilka projekt vi arbetar med just nu på Campus.

Projekt #KlarFramtid

Projekt #KlarFramtid i Oxelösund arbetar för att öka ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet arbetar med ungdomar i åldrarna 15 - 24 år som hoppat av, eller väntas hoppa av, gymnasiet eller som enbart har ett studiebevis från gymnasieskolan.

Deltagarna kommer att vara inskrivna i projektet motsvarande heltidsstudier, om det inte är aktuellt för dem att studera kan det bli aktuellt att hitta praktikplatser med hjälp av kommunens jobbcoacher.

Projektet ska också sträva mot att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet hos individen. Förutom undervisning eller praktik kan deltagarna erbjudas arbetsmarknadskunskap, hälsoskola – friskvårdsaktiviteter och studiebesök.

Projektägare är Region Sörmland och projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Projekt Klara

Klara är ett projekt som ska bidra till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Prioritet är att arbeta med nyanlända kvinnor och/eller utrikes födda långtidsarbetslösa kvinnor.

Oxelösund kommer att ta emot upp till 20 deltagare per gång och inskrivningstiden kommer att bli 6 månader per grupp. Projektet kommer att arbeta för inkludering och delaktighet samt ha en arbetsmarknadsinriktning. Förutom rena arbetsmarknadsaktiviteter kommer projektet att arbeta med föräldrautbildning, datautbildning, utökad samhällsorientering, språkutveckling och föreningsmatchning.

Projektägare är Samordningsförbundet RAR i Sörmland och projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Projekt APIL

Apil utvecklade metoder, framtagna av Stockholms läns Äldrecentrum, för ett arbetsplatsintegrerat lärande. Målgruppen är arbetslösa utomeuropeiskt födda personer med kort utbildningsbakgrund från sitt hemland. Inom APIL utbildas de till ett arbete inom vård- och omsorgssektorn.

Eleverna får, utöver studier i svenska och vårdkunskap, göra praktik med stöd av en undersköterska som fått en särskild utbildning till språkombud och som kan stötta den som har svårt att klara det svenska språket.

Handledarutbildningen inom vård och omsorg i Oxelösund kompletteras idag alltid med en utbildning till språkombud. Handledningen avslutas när eleven blir anställd och eleven övergår till att endast arbeta eller kombinera arbetet med vidare studier.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer