Loggan för Oxelösunds kommun

Komvux - yrkesutbildningar

Gymnasial yrkesutbildning på Komvux är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. En yrkesutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta inom ett visst yrke och är utifrån arbetsmarknadens behov.

Yrkesutbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika kurser på gymnasial nivå. Yrkesutbildningarna startar vid olika tidpunkter under året och kan ha olika förkunskapskrav.

En del yrkesutbildningar är platsförlagda och andra är på distans. Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du under ett visst antal veckor genomför delar av utbildningen på en arbetsplats och följer din handledares arbetstider.

Campus Oxelösund har tillsammans med SSAB och hamnen i Oxelösund tagit fram en ny utbildning baserat på dagens behov av kompetens inom industrin.

Utbildningen heter Underhållsutbildning med påbyggnad inom drift- och underhåll eller svets och ger bland annat kunskap inom industriell produktion, förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning. Dessutom får eleverna kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Du lämnar ansökan via vår självservice Länk till annan webbplats..

Om utbildningen

  • Grundutbildningen pågår i 51 veckor på heltid och omfattar 1020 poäng.
  • Därefter väljer du fördjupning drift/underhåll eller svets som pågår i 25 veckor på heltid och omfattar 500 poäng. Totalt omfattar utbildningen 1520 poäng.
  • Svetsinriktningen ger möjlighet till ett så kallat IW-diplom (Internationell Welding Diploma).
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår hos SSAB, Oxelösunds Hamn med flera.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan (årskurs 9) i svenska eller svenska som andraspråk.

Övrigt

​För att kunna få en fast anställning hos SSAB och hos Oxelösunds Hamn AB efter avslutad underhållsutbildning krävs också godkänt betyg i Engelska 5, Svenska/svenska som andraspråk 1 och matematik 1 (a,b eller c).

Dessa ämnen kan du också läsa in på Campus Oxelösund.

Vård- och omsorgsutbildningen riktar sig till dig som har ett intresse av att arbeta med människor och som tycker om både teoretiskt och praktiskt lärande.

Efter avslutad utbildning kan du söka tjänster som exempelvis undersköterska inom vård- och omsorgsverksamheter som bedrivs i kommunal, regional och privat regi. Tänkbara arbetsplatser är bland annat särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus, vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar.

Efter genomförd utbildning får du betyg samt diplom från Vård- och omsorgscollege. Både Campus Oxelösund och Oxelösunds kommun är certifierade inom Vård- och omsorgscollege Sörmland, vilket är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg.

Har du frågor kontakta syvcampus@oxelosund.se

Ansökan

Ansökan öppnar 10 oktober 2023.

Du ansöker via självservice här på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildningsstart

Start 14 januari 2024. Sista ansökningsdag 17 december 2023.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande och om nödvändiga beslut tas.

Om utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är på totalt 1500 poäng, vilket motsvarar 1,5-2 års studier på heltid. svenska 1/svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1 ingår.

Undervisningen är flexibel med obligatoriska moment. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete kan möjlighet finnas att validera hela eller delar av kurser i utbildningen.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.