Komvux - yrkesutbildningar

Gymnasial yrkesutbildning på Komvux är till för dig som vill komplettera kurser mot en gymnasieexamen, yrkesväxla eller höja din kompetens. En yrkesutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta inom ett visst yrke och är utifrån arbetsmarknadens behov.

Yrkesutbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som består av ett helt kurspaket sammansatt av flera olika kurser på gymnasial nivå. Yrkesutbildningarna startar vid olika tidpunkter under året och kan ha olika förkunskapskrav.

En del yrkesutbildningar är platsförlagda och andra är på distans. Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du under ett visst antal veckor genomför delar av utbildningen på en arbetsplats och följer din handledares arbetstider.

Utbildningen till bagare/konditor ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom bageri/konditori. En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Efter utbildningen finns goda möjligheter på arbetsmarknaden tack vare vårt nära samarbete med företag i branschen.

Nyköpings Strand Utbildningscentrum har en egen butik där eleverna säljer sina bakverk och sitt matbröd. Även allmänheten är välkomna dit för en fika.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Nyköping och pågår under 56 veckor på heltid. Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum med undervisning, studiebesök, gästföreläsare och projektarbete. Utbildningen innehåller praktik.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.

Yrkesutbildningen Barnskötare och elevassistent ger dig kompetens att arbeta inom förskola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom barn och fritid.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Du ansöker via självservice här på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

Om utbildningen

Utbildningen ges på distans via KUI (KompetensUtvecklingsInstitutet). Du genomför APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom – barnskötare eller elevassistent. Utbildningen pågår i cirka 65 veckor vid heltidsstudier.

På KUI:s webbplats kan du läsa mer om utbildningen. Länk till annan webbplats.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.

För att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft hos byggföretagen i Södermanland, behöver fler utbildas inom byggnation. Utbildningen präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis.

Du får snabbt kontakt med arbetsgivare eftersom du är med på riktiga byggen och arbetsplatser. Det är en lärlingsutbildning och vid början av utbildningen anordnar du tillsammans med läraren en praktikplats. Utbildningen ger grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. 

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Om utbildningen

Byggutbildningen är ett år och sker i samarbete med Campus Nyköping och genomförs av Kunskapscompaniet.

Praktiken gör du på en byggarbetsplats fyra dagar i veckan och en dag i veckan tillbringar du i skolan för att läsa teori. Utbildningen är kostnadsfri (utöver det digitala läromedlet) och CSN-berättigad. Kostnad för vårt digitala läromedel är 1750 kr för träarbetare, 1500 kr för betong/mur/platt/golv.
Läromedlet är obligatoriskt för att kunna genomföra utbildningen.

Du kan välja mellan fem olika inriktningar:

 • Betongarbetare
 • Golvläggare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Träarbetare

Behörighet

Betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk. Det är önskvärt att du har B-körkort.

I utbildningen lär du dig att installera elektrisk utrustning, men också att arbeta med styrsystem och fastighetsautomation. Elektriker är ett yrke för dig som gillar variation och att hitta lösningar. Kurserna ger dig den tekniska kompetensen för att kunna göra det, inom exempelvis belysning, larm och övervakningssystem.

För att kunna gå vidare behöver du göra ett komvuxarbete på 100 poäng. När det är klart och därmed 1500 poäng är klara finns det möjlighet att gå vidare mot certifiering till Elbranschens centrala yrkesnämnd ECY. Du behöver genomföra 1600 timmar som lärling innan du kan ansöka för certifikat hos ECY. Du kommer efter certifiering kunna arbeta som elektriker inom installation, service och drift.

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och är på distans via Astar (vissa träffar i Stockholm kan förekomma). Utbildningen pågår under 75 veckor. 12 veckors praktik ingår som ordnas av utbildningssamordnaren Astar. Praktiken sker i Stockholm.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Behörighet

SVE/SVA 1, matematik 1 och engelska 5.

Är du intresserad av teknik och vill ha ett praktiskt arbete i en bransch där utvecklingen hela tiden går framåt? Utbildningen ger grundläggande teknisk kunskap för underhåll och reparationer av fordon, du väljer yrkesutgång mot personbilsmekaniker eller lastbilsmekaniker under din introduktionsperiod.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Om utbildnignen

Utbildningen till fordonsmekaniker sker i samarbete med Campus Nyköping. Den genomförs på Skavsta i samarbete med Nyköpings Gymnasium. Utbildningen pågår under 52 veckor på heltid.

Som lärling har du en dag med teori/vecka på skolan och fyra dagar arbetsplatsförlagt lärande på ett företag som jobbar med din valda yrkesutgång. Den inledande teoridelen kan komma att vara heltid på skolan. Utbildningen präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Svenskt B-körkort.

Utbildningen till kock/matlagare ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom kök på á la carterestaurang, lunchrestaurang, storkök och offentlig måltid. Du får lära dig moderna och traditionella matlagningstekniker som täcker de behov som finns i ett modernt restaurangkök. Grundläggande kunskaper inom hygien, livsmedelskunskap och service byggs på med matlagningskunskaper. Du får också lära dig grunderna i servering samt service och bemötande som är yrkets kärna.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping. Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum. Där sker den praktiska och teoretiska undervisningen. Den största delen av utbildningen är praktisk.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Som larm- och säkerhetstekniker monterar du brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. Dagens larmsystem har ofta olika typer av datorstöd och det ställer stora krav på att montera, driftsäkra och serva systemen.

Det är därför viktigt att du har en god baskunskap om hur man gör elinstallationer. Du utbildar även dina kunder i att använda larmsystemet och för att göra det på bästa sätt lär du dig om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.

Yrket passar dig som vill ha en stor bredd på dina arbetsuppgifter och har ett tekniskt intresse. Yrken kan vara teletekniker, service- och installationstekniker, kabeltekniker, bredbandsmontör, telemontör med mera.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Om utbildningen

Utbildningen är på distans och sker i samarbete med Campus Nyköping via Astar. Utbildningen pågår under 50 veckor och är på distans via Astar (vissa träffar i Stockholm kan förekomma). Åtta veckors praktik ingår och ordnas av utbildningssamordnaren Astar. Praktiken sker i Stockholm.

Behörighet

Utbildning på grundskolenivå och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Som nätverkstekniker lär du dig installation och underhåll av både hård- och mjukvara inom olika typer av IT-nätverk. Utbildningen ger kunskaper i olika program, datasupport ochnätverksadministration.

Yrket nätverkstekniker passar dig som har ett datorintresse och även tycker om att arbeta praktiskt. Utbildningen är en bra grund för vidare studier men även till enklare nätverkstekniska arbeten direkt efter utbildningen.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats. 

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och är på distans via Astar (vissa träffar i Stockholm kan förekomma). Utbildningen pågår under 40 veckor på heltid. Sex veckors praktik ingår och ordnas av utbildningssamordnaren Astar. Praktiken sker i Stockholm

Behörighet

Utbildning på grundskolenivå och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Få kunskap om hur hela ledet från att analysera ett behov till att designa och vidareutveckla program fungerar. Här lär du dig att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera olika programkoder. Du lär dig också hitta, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel. Utbildningen ger baskunskaper för dig som vill studera vidare på universitet eller yrkeshögskola inom programmering. Även arbete med teknik och programmering kan denna utbildning ge.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats. 

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och är på distans via Astar (vissa träffar i Stockholm kan förekomma). Utbildningen pågår under 35 veckor. Fem veckors praktik ingår som ordnas av utbildningssamordnaren Astar. Praktiken sker i Stockholm

Behörighet

Utbildning på grundskolenivå och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk delkurs 4 samt matematik och engelska på grundskolenivå/delkurs 4

Vill du vara en del av arbetet med utmanande projekt inom områdessäkerhet över hela Sverige? Trivs du med att arbeta självständigt? Då är vår utbildning till stängselmontör något för dig. Utbildningen är framtagen av Campus Oxelösund i nära samarbete med branschen.

Som stängselmontör monterar du flätverksstängsel i olika höjder, svetsade panelstaket och grindar samt genomför enklare betongarbeten. Arbetet utförs exempelvis längs järnvägar och runt skyddsobjekt i hela Sverige, vilket innebär att du måste vara mobil.

Ansökan

Ansökan är stängd. Du ansöker via självservice här på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 14 augusti 2023.

Om utbildningen

 • Utbildningen till stängselmontör omfattar 400 poäng och pågår i 20 veckor på heltid.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med åtta veckor, det vill säga att den genomförs på ett stängselmontörsföretag tillsammans med en handledare.
 • Utbildningen är ett yrkesutbildning som varvar praktik och teori.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Svenskt B-körkort (vid behov hjälper vi dig på skolan om du saknar körkort).

Att arbeta med gröna miljöer ligger i tiden, de är vackra och fyller många funktioner. Här kan du som är intresserad av växter, utomhusmiljöer och blommor läsa trädgårdsutbildning utan några tidigare erfarenheter inom området.

Som studerande på trädgårdsutbildningen får du vara med och påverka den gröna miljön. I trädgårdsarbetet ingår det bland annat att designa, anlägga och givetvis att underhålla och utveckla grönområden. Under utbildningen får du kunskaper om växter, odling och hur man skapa vackra gröna utemiljöer i offentliga miljöer som parker och gatumiljöer såväl som i privata trädgårdar. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och goda möjligheter till jobb är god.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping och Öknaskolan där utbildningen är förlagd och pågår under 40 veckor. Park- och trädgårdsanläggningarna vid både Öknaskolan och Nynäs slott används i den dagliga undervisningen.

Behörighet

SFI-D ska vara avklarad.

Campus Oxelösund har tillsammans med SSAB och hamnen i Oxelösund tagit fram en ny utbildning baserat på dagens behov av kompetens inom industrin.

Utbildningen heter Underhållsutbildning med påbyggnad inom drift- och underhåll eller svets och ger bland annat kunskap inom industriell produktion, förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning. Dessutom får eleverna kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Du lämnar ansökan via vår självservice Länk till annan webbplats..

Om utbildningen

 • Grundutbildningen pågår i 51 veckor på heltid och omfattar 1020 poäng.
 • Därefter väljer du fördjupning drift/underhåll eller svets som pågår i 25 veckor på heltid och omfattar 500 poäng. Totalt omfattar utbildningen 1520 poäng.
 • Svetsinriktningen ger möjlighet till ett så kallat IW-diplom (Internationell Welding Diploma).
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår hos SSAB, Oxelösunds Hamn med flera.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan (årskurs 9) i svenska eller svenska som andraspråk.

Övrigt

​För att kunna få en fast anställning hos SSAB och hos Oxelösunds Hamn AB efter avslutad underhållsutbildning krävs också godkänt betyg i Engelska 5, Svenska/svenska som andraspråk 1 och matematik 1 (a,b eller c).

Dessa ämnen kan du också läsa in på Campus Oxelösund.

Vård- och omsorgsutbildningen riktar sig till dig som har ett intresse av att arbeta med människor och som tycker om både teoretiskt och praktiskt lärande.

Efter avslutad utbildning kan du söka tjänster som exempelvis undersköterska inom vård- och omsorgsverksamheter som bedrivs i kommunal, regional och privat regi. Tänkbara arbetsplatser är bland annat särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus, vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar.

Efter genomförd utbildning får du betyg samt diplom från Vård- och omsorgscollege. Både Campus Oxelösund och Oxelösunds kommun är certifierade inom Vård- och omsorgscollege Sörmland, vilket är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg.

Har du frågor kontakta syvcampus@oxelosund.se

Ansökan

Ansökan är stängd.

Du ansöker via självservice här på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildningsstart

Information om nästa start kommer snart.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande och om nödvändiga beslut tas.

Om utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är på totalt 1500 poäng, vilket motsvarar 1,5-2 års studier på heltid. svenska 1/svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1 ingår.

Undervisningen är flexibel med obligatoriska moment. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete kan möjlighet finnas att validera hela eller delar av kurser i utbildningen.

Behörighet

Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.

Efterfrågan på yrkeschaufförer är stor i takt med att behoven av logistik och frakt ökar. Yrkesförarutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, CE.

Du ges kunskaper så att du kan arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet som yrkesförare. Exempel på yrken du kan arbeta som är lastbilschaufför, speditör, transportledare, trafikledare samt budbilsförare. Teori varvas med praktik under utbildningens gång. Praktik kan ske i Sörmland men angränsande län kan också vara aktuella.

Ansökan och utbildningsstart

Aktuella startdatum och länk till ansökan hittar du på Campus Nyköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Campus Nyköping.

Utbildningen är på ett år (54 veckor, där fyra veckor är sommaruppehåll) och all undervisning sker i utbildningslokaler på Norrköpingsvägen. Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättas under orienteringskursen. Teoriundervisningen varvas med praktik.

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Svenskt B-körkort (måste vara färdigt innan kursstart). Du måste ha fyllt 21 år.

Övrigt

Kostnader för läkarundersökning, teoriprov, uppkörning, kurslitteratur, resor till praktik och arbetskläder bekostas av eleven själv.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer