Loggan för Oxelösunds kommun

Vem får studera inom vuxenutbildningen?

Här kan du läsa vad som gäller för att få läsa inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux).

Du har rätt att läsa på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen eller ett studiebevis från gymnasiet kan du börja läsa tidigare.

Du är behörig till studier på Komvux från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller förutsatt att du:

 • Är bosatt i Sverige,
 • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Du kan vara behörig att läsa på komvux, förutsatt att du uppfyller övriga ovanstående villkor. I så fall måste du även uppfylla något av dessa kriterier:

 • Antingen ska du ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
 • Eller så ska du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Skolverket är den myndighet som reglerar och förtydligar gällande elevers rättigheter att studera på komvux. Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • Grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • En eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • En eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast för en utbildning i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Om det är fler ansökningar än platser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

När det gäller komvux på gymnasial nivå innebär den nya regleringen att vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 • önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 • inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 • är eller riskerar att bli arbetslösa,
 • behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 • behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Om du vill söka till en utbildning i en annan kommun, måste din ansökan först handläggas och godkännas av Oxelösunds kommun. När beslutet är taget utifall Oxelösunds kommun beviljar utbildningen med Interkommunal ersättning (IKE) får du ett besked om din ansökan beviljas eller avslås.

Om Campus Oxelösund erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till en annan kommun. Bifoga ett arbetsgivarintyg om anledningen är att du arbetar på annan ort.

1. Ansök på ansökningsformulär eller webbansökan hos den kommun som anordnar utbildningen.

2. Bifoga betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förkunskaper som krävs för utbildningen.

3. Skicka in en kopia på din ansökan och bilagorna till Campus Oxelösund antingen via post eller mejl.

Postadress: Campus Oxelösund, 613 81 Oxelösund
E-post: syvcampus@oxelosund.se