Loggan för Oxelösunds kommun

Drivhuset - arbetssökande på väg mot studier och arbete

"En tro på alla människors inre drivkraft och förmåga att förverkliga sina mål och att sätta individen i centrum".

Drivhuset är vår arena för ungdomar/vuxna på väg mot studier och arbete och har sina lokaler på Campus Oxelösund.

Händer mot blå bakgrund som håller två pusselbitar


Under samma tak samverkar arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen med andra aktörer som är relevanta för den jobbsökande. I Drivhuset arbetar jobbcoacher, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, personal från SFI och handläggare från Arbetsförmedlingen. Genom samverkan motiverar, vägleder och stödjer vi de jobbsökande att finna, få och behålla ett jobb. Möjligheten att fånga upp den sökande ökar när alla samtidigt är delaktiga i individens framtida plan mot en egen försörjning.

Vem kan komma till Drivhuset?

Arbetssökande hos arbetsförmedlingen och personer med försörjningsstöd har möjlighet att få stöd i Drivhuset. Nyanlända har en plan för etablering i samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen och ingår också i Drivhusets uppdrag.

Inre driv

Namnet Drivhuset symboliserar verksamheten. Det bygger på värdegrunden att tro på alla människors inre driv och förmåga att förverkliga sina mål. Det viktiga är att motivera, vägleda och stötta individer att finna, få och behålla ett jobb. Individen är i centrum och allt stöd som behövs finns runtomkring.

I Oxelösund kan alla växa!