Loggan för Oxelösunds kommun

Campus Oxelösund - om oss

Vi som arbetar på Campus vill tillsammans utveckla vår vuxenutbildning till en av Sveriges bästa! Vi arbetar ständigt med olika utvecklingsprojekt.

Campus Oxelösund


Campus är ett samlingsnamn för all den utbildning som finns i gemensamma lokaler och består idag av kommunal vuxenutbildning (inklusive utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna). Vi har bland annat yrkesutbildningar inom svets/underhåll och vård- och omsorg.

Under Campus tak återfinns även Drivhuset vilket är en samverkansarena där kommunen (Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen) samt Arbetsförmedlingen samverkar på olika sätt. En samverkan för ungdomar och vuxna på väg mot studier och arbete, som sätter individen i centrum och som bottnar i en tro på alla människors inre drivkraft och förmåga att förverkliga sina mål.

Om du vill veta mer är du välkommen med dina frågor via mejl. Vår ambition är att möta dina önskemål och vi har som målsättning att ta fram utbildningar utifrån dina behov. Vi kan utbildning!

Välkommen!

Här kan du läsa om pågående projekt på Campus Oxelösund.

Projekt REACT- EU Ung comeback

Projekt REACT- EU Ung comeback i Oxelösund arbetar för att öka ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet arbetar med ungdomar i åldrarna 15 - 24 år vars skolgång blivit drabbad av covid-19-pandemins negativa effekter.

I enlighet med målet för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vägleds ungdomarna mot studier i första hand. För de ungdomar som bedöms få svårt att klara alla de teoretiska ämnena för en examen kan en praktisk yrkesutbildning vara ett alternativ. När studier inte är aktuellt kan det finnas möjlighet till en praktik- och lärlingsplats.

Projektet ska också sträva mot att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet hos individen.

Projektägare är Samordningsförbundet RAR och projektet finansieras av Europeiska socialfonden, som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin.

Kontaktinformation

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 24

E-post campus@oxelosund.se

Rektor Julija Kebrt julija.kebrt@oxelosund.se
Utvecklingssamordnare Martin Vrethammar martin.vrethammar@oxelosund.se
Studie- och yrkesvägledare Pernilla Ardehav pernilla.ardehav@oxelosund.se