Loggan för Oxelösunds kommun

Synpunkter, önskemål eller klagomål

Du kan lämna synpunkter, önskemål eller klagomål på Campus Oxelösund och dess verksamhet via kommunens e-tjänst eller e-post: utbildning@oxelosund.se

Synpunkterna skickas till rektorn som utreder ärendet och vidtar eventuella åtgärder. Rektorn återkopplar sedan till berörda parter. Om klagomålet kommer till förvaltningen utses en ärendeansvarig som sedan utreder ärendet och föreslår åtgärder med anledning av klagomålet. Ärendeansvarig återkopplar till berörda parter inom en månad.