Projekt - pågående på Campus

Här kan du läsa om vilka projekt vi arbetar med just nu på Campus.

EU flagga med blå himmel i bakgrunden


Projekt REACT- EU Ung comeback

Projekt REACT- EU Ung comeback i Oxelösund arbetar för att öka ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet arbetar med ungdomar i åldrarna 15 - 24 år vars skolgång blivit drabbad av covid-19-pandemins negativa effekter.

I enlighet med målet för det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA, vägleds ungdomarna mot studier i första hand, för de ungdomar där studier inte är aktuellt kan det finnas möjligheter till praktik- och lärlingsplatser. För de ungdomar som bedöms få svårt att klara alla de teoretiska ämnena för en examen kan en praktisk yrkesutbildning vara ett alternativ.

Projektet ska också sträva mot att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet hos individen.

Projektägare är Samordningsförbundet RAR och projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer