Loggan för Oxelösunds kommun

Utbildning i annan kommun

Om du bor i Oxelösund och vill söka en kurs eller yrkesutbildning i en annan kommun kan du ansöka om att hemkommunen betalar för utbildningen. Hemkommunen tar sedan ett beslut om de beviljar eller avslår ansökan om Interkommunal ersättning (IKE).

  1. Gör din ansökan via ansökningsformulär eller webbansökan hos den kommun som anordnar utbildningen.
  2. Bifoga dina betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förkunskaper som krävs för utbildningen.

Skicka in din ansökan:
Med post:
Campus Oxelösund
613 81 Oxelösund

Med e-post:
syvcampus@oxelosund.se

För dig som bor i en annan kommun men som vill söka en kurs eller yrkesutbildning via Campus Oxelösund.

  1. Gör din ansökan här i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..
  2. Skriv ut ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ta först reda på om din hemkommun vill ha ansökan digitalt eller via post. Därefter är det din hemkommun som tar beslut om de beviljar eller avslår kostnaden för sökt utbildning. Vi behöver ha beslutet från din hemkommun senast sista ansökningsdag. Om du har frågor kring ansökan kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.