Loggan för Oxelösunds kommun

Säg vad du tycker

Förslag och synpunkter

Vi välkomnar nya idéer. Ge oss beröm, säg din åsikt, lämna en synpunkt, ställ en fråga eller kom med ett medborgarförslag.

I Oxelösunds kommun finns flera möjligheter att göra sin röst hörd och få svar på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiker eller verksamheterna finns möjligheten att lämna medborgarförslag, e-förslag samt möjlighet att skicka in synpunkter i ”Säg vad du tycker”.

Du kan ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige.

Frågorna som ställs till kommunfullmäktige ska avse ämnen som kommunfullmäktige kan svara på. Frågorna får inte innehålla personärenden eller myndighetsutövning mot en enskild person.

På Kommunfullmäktige 15 september 2021 beslutades att rutinerna för allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktiges möten ändras. Du måste inte längre närvara fysiskt på mötet när frågan läses upp.

Den nya rutinen tillåter dig som vill ställa en fråga under fullmäktiges möte, men har svårt att närvara fysiskt, att delta digitalt. Du som vill ställa en fråga ska samtidigt som du skickar in frågan också meddela att du vill delta digitalt under frågestunden.

Fortfarande gäller dock att om du vill ställa en fråga till fullmäktige ska den vara skriftlig och vara inskickad till registrator@oxelosund.se senast klockan 16:00 två vardagar innan kommunfullmäktiges mötet äger rum.

Det är viktigt att du berättar vad du tycker, då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter på vår verksamhet. Du kan lämna din synpunkt direkt via formuläret "Säg vad du tycker" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller använda vår särskilda blankett "Säg vad du tycker" som du kan ladda ner här. Pdf, 60.2 kB.

Det går naturligtvis också bra att skriva via e-post till registrator@oxelosund.se eller i ett vanligt brev, som du skickar till Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund.

Vill du hellre lämna dina synpunkter muntligen går det bra att kontakta oss. Du når oss genom Kommuncenter på telefon 0155-380 00.

Dina synpunkter registreras i vårt diariesystem och blir därmed en offentlig handling. Du kan välja att vara anonym, men då har vi inte möjlighet att nå dig med besked.

Vi följer upp alla synpunkter som lämnas på vår verksamhet. Du kommer att få besked om vad som händer i ditt ärende inom 3 veckor.

E-förslag


Alla medborgare har möjligheten att lämna ett e-förslag. Förslaget går sedan att gilla och om ett enskilt förslag får fler än 50 gillanden inom 3 månader kommer det behandlas i ansvarig nämnd. Här finns alltså ett gyllene tillfälle att lägga fram ett förslag och starta en kampanj.

Här kan du se alla aktuella e-förslag Länk till annan webbplats.

Hur gör jag om jag vill lämna in ett e-förslag?

Här kan du lämna ett e-förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla förslag granskas innan publicering för att säkerställa att det inte bryter mot någon lag samt berör kommunens verksamhet.

E-förslag publiceras inte när det:

  • är oläsligt
  • inte berör kommunen verksamhet
  • bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
  • om det gäller myndighetsutövning mot enskild som till exempel bygglov och ekonomiskt bistånd
  • är snarlikt ett tidigare inlämnat e-förslag som lämnats in under de senaste 12 månaderna eller om det har fattats ett beslut i frågan de senaste 12 månaderna av nämnderna/styrelse.

Efter granskningen får du ett meddelande via e-post om att ditt förslag finns för gillande på hemsidan.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom Oxelösunds kommun som inte finns i dag. Förslaget ska vara konkret och måste röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Det gäller även för personer under 18 år och utländska medborgare som inte har rösträtt. En organisation eller förening har inte möjlighet till att väcka medborgarförslag..

Underteckna förslaget med namn och uppge adress. Märk det med "medborgarförslag" och lämna in det till kommunstyrelseförvaltningen i kommunhuset eller skicka det till Oxelösunds kommun, Kommunfullmäktige, 613 81 Oxelösund.

Förslaget anmäls på Kommunfullmäktiges sammanträde och besvaras sedan av berörd nämnd. Om förslaget berör flera nämnders områden, är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska det besvaras av Kommunfullmäktige. Målsättningen är att svara på förslaget så snabbt som möjligt men det kan dröja några månader innan förslaget kommer tillbaka till Kommunfullmäktige. Det ska behandlas allra senast inom ett år från det förslaget lämnades in.