Oxelösunds logga

Oxelöskolan

Oxelösund växer! En ökad inflyttning medför större tryck på de kommunala verksamheterna och framförallt behovet av nya platser i skola och förskola. Det tar vi höjd för genom att bygga en ny förskola och skola i innerstaden.

Skissbild över Oxelöskolan

Den nya förskolan och skolan ska vara anpassbar så att den klarar snabba förändringar av befolkningen. Den ska också inrymma särskola för årskurserna ett till sex och den kommunala musikskolan. Skolan byggs tillsammans med NCC och beräknas vara klar till läsåret 2021/2022.

 

Varför ska det byggas en ny skola?

Det har flyttat in många människor till Oxelösund. Flera av dem är barnfamiljer och det har resulterat i att det finns för få platser kvar på grundskolorna idag. Samtidigt är Oxelö förskola i stort renoveringsbehov och D-skolans lokaler är inte anpassade för modern undervisning. Nybyggnationen gör innerstaden mer attraktiv och bygger ihop innerstaden och Frösäng till en mer sammanhållen stad. En ny skola och förskola är en investering och en stor satsning för framtiden!

Var ska den ligga?

Den nya skolan ska ligga på Frösängs gärde nedanför Häggenkyrkan ungefär där den gamla Häggenskolan fanns.

När ska den vara klar?

Skolan beräknas vara klar till läsåret 2021/2022.

Vilka ska gå där?

I första hand är det elever från D-skolans förskole- och skolområde som kommer erbjudas plats.

Vilka årskurser?

Förskola till och med årskurs 6.

Hur ska den se ut?

Det blir en byggnad i två plan. Dom har enskilda skolgårdar för förskolan och skolan. Huvudentrén kommer att ligga mot Folkegatan.

Vad ska den heta?

Skolan kommer att heta Oxelöskolan

Hur många barn ska gå där?

Den nya skolan har plats för totalt 520 barn. Det blir 5 förskoleavdelningar och plats för 60 elever i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Utöver det finns också plats för särskola och den kommunala musikskolan.

Hur kommer organisationen se ut?

Rektor för förskola och skola kommer ha ett nära samarbete då verksamheterna överlappar varandra i arbetslagen. Skolan är planerad utifrån fyra arbetslag som har ett nära samarbete.

Det kommer att finnas idrottssal, slöjdsal och möjlighet till hemkunskapsundervisning på skolan.

Hur kommer musikskolan se ut?

Musikskolan får fem övningsrum, en musiksal, en studio och tillgång till idrottssalen för större event.

Vem har ritat skolan?

LLP Arkitektkontor har ritat skolan.

Vem bygger?

NCC har vunnit upphandlingen och kommer att bygga skolan. Hösten 2018 förbereds tomten och byggnationen av själva skolan beräknas starta efter årsskiftet

Inredningen ska stimulera till studier, skapa trygghet och gemenskap men även ge möjlighet till lugn och ro. Möbleringen ska vara flexibel över tid så att den klarar snabba förändringar av barn- och elevkullar. Den ska ge valmöjlighet så att varje barn kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Bland annat ska borden vara höj- och sänkbara och det ska finnas stolar som kan rulla, snurra och vicka. Många elever behöver röra på sig ofta för att kunna fokusera och ta till sig nya kunskaper.

Materialvalet ska vara långsiktigt hållbart och miljön ”kemikaliesmart” för att uppnå en giftfri omgivning.

Arbetet inför upphandlingen av skolans möbler kräver en noggrann research för att möta framtidens lärmiljöer. Ta del av forskning och trendrapporter samt kontakta andra kommuner och skolor som uppnått önskvärda resultat är en viktig del av arbetet.

- Vi har kontaktat Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) för att lyssna till deras tankar om hur miljön bör anpassas för barn med särskilda behov, berättar projektledare Kristin Källströmer.

Sidan uppdaterad: 29 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer