Loggan för Oxelösunds kommun

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Har du behov av omsorg på kvällar, nätter och helger för ditt barn? Stenviks omsorg erbjuder omsorg dygnet runt alla dagar. Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds mellan 18:30-06:00 året runt. Helgdagar och röda dagar när ordinarie förskola och fritidshem är stängt har omsorgen öppet dygnet runt.

Du ansöker om plats via denna ansökningsblankett. Pdf, 142.3 kB.

Det krävs att båda vårdnadshavarna har behov av omsorg under samma tider. Tillsammans med ansökan ska du också skicka kopia på anställningsintyg och arbetsschema för båda vårdnadshavarna till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

eller lämnas till Kommuncenter (Biblioteket, Koordinaten).

Du kan läsa mer i våra riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger. Pdf, 208.3 kB.

Närvaro

Hämtnings- och lämningstider (schema)

Du lämnar schema (hämtnings- och lämningstider) till verksamheten. Schema för barnets/elevens vistelsetid ska lämnas minst fem dagar i förväg för att kommunen ska ha möjlighet att planera bemanning utifrån den aktuella vistelsetiden. Finns det inget schema utgår vi ifrån att barnet är ledigt dessa dagar.

Vårdnadshavare som inte har fasta arbetstider ska lämna schema så långt i förväg som möjligt, dock minst två dagar innan för att beviljas vistelsetid. Önskemål om ändringar av schema under pågående vecka kan göras direkt till omsorgen och beviljas om verksamhetens planering tillåter det.

Barnets schema utgår från vårdnadshavarnas arbetstid och restid. Det betyder att barnet är ledigt från omsorgen när vårdnadshavarna är lediga. Barnet kan dock vara i verksamheten under den tid som vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande åtta timmar.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela omsorgen att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms. Det är viktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms.

Om barnet blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt på omsorgen ringer vi till er. Det är därför viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter så vi snabbt kan komma i kontakt med er.

Meddela oss dagen innan att ditt barn kommer tillbaka till omsorgen igen. Det är viktigt att ditt barn är helt frisk för att inte smitta andra barn på omsorgen.

Om du blir försenad

Om du blir försenad när du ska hämta ditt barn, ring oss! Annars blir både barn och personal oroliga.

Vad händer om ditt barn uteblir från omsorgen utan att du meddelat personalen?

Om platsen på omsorgen inte används enligt schema har kommunen rätt att säga upp den. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dag kommunen beslutar om uppsägning. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Omsorgens personal har planering och studiedagar med kompetensutveckling följande datum:

Läsåret 2023-2024

Förskolan har stängt hela dagen:

  • Fredag 18 augusti
  • Fredag 27 oktober
  • Måndag 8 januari
  • Onsdag 8 maj
  • Måndag 10 juni

Omsorgen har stängt på kvällen och natten innan dessa datum och öppnar igen 20.00 på studiedagen.

Om ditt barn behöver omsorg under dessa dagar ring rektor på 0155-385 01 senast 14 dagar innan så erbjuder vi ditt barn en ersättningsplats.

Du får ett brev med erbjudande om plats och datum när ditt barn kan börja. Ta kontakt med oss (telefonnummer står i brevet) så att du och ditt barn kan få en tid för besök samt den information du behöver inför första vistelsen i omsorgen.

På vardagarna serveras middag cirka 18.00. På helgerna serveras frukost, lunch och middag. Björntorps kök levererar måltider inklusive specialkost vid behov.

Oxelösunds kommun erbjuder skoltaxi till de barn som har behov av transport mellan omsorg och fritidshem. Här kan du läsa om hur det går till.

Anmälan om transport

Du som vårdnadshavare behöver inte ansöka om transporten. Däremot behöver du meddela oss om att du har behov av transport. Det gör du genom att:

Du får ett brev hem om att vi mottagit din anmälan och en informationsfolder om Sörmlandstrafikens app. Där kan du bland annat läsa om hur du avbokar en resa. Det är viktigt att komma ihåg att avboka de resor du inte behöver.

Hur meddelar jag vilka dagar jag behöver transport?

Du meddelar skoladministratör på ditt barns skola (fritidspersonal i första hand på Ramdalsskolan) minst tre veckor innan vilka dagar du önskar transport. Informera även om du behöver transport från omsorg, från fritids eller från båda. 

Hur avbokar jag en resa?

Behöver du avboka en resa gör du det hos Sörmlandstrafiken genom att:

  • ringa 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt)
  • mejla till aterkommanderesor@regionsormland.se
  • använda dig av appen Serviceresor Sörmland.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Du tar kontakt med skoladministratör på ditt barns skola (fritidspersonal i första hand på Ramdalsskolan).

Du säger upp din plats på omsorgen genom att mejla till utbildning@oxelosund.se Vi behöver veta vad ditt barn heter, födelsedatum och från och med när du vill säga upp platsen.

Kontaktinformation

Stenvik förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress Segelvägen 4

E-post stenviksforskola@oxelosund.se

Rektor Therése Jakobsson