Loggan för Oxelösunds kommun

Ny förskole- och skolorganisation

Utbildningsnämnden har beslutat om en ny förskole- och skolorganisation den 23 november 2020. Här kan du läsa mer om vad det innebär och få svar på de vanligaste frågorna.

Barn som ligger i gräset med ett förstoringsglas

 

Redan till höstterminen 2021 ska delar av förändringarna vara genomförda. Organisationsförändringen kommer ske i två etapper och beräknas vara helt genomförd till höstterminen 2022. Beslutet innehåller bland annat nya skolområden och möjlighet för vårdnadshavare att välja skola och inriktning.

Frågor och svar

Varför görs den här förändringen?

Antalet barn i Oxelösunds kommun beräknas öka. För att ge plats åt alla barn och skapa moderna miljöer för undervisning behöver vi bygga nytt och anpassa de förskolor och skolor vi har idag. Vi behöver effktiversera för att skapa bättre förutsättningar för ett lärande i fokus. Barn och elever ska känna sig trygga, ha nära till vuxna och uppnå studieresultat som ger dem de bästa möjligheterna.

När ska den genomföras?

Den nya organisationen kommer att genomföras i två steg. Till läsåret 2021/2022 genomförs steg ettoch till läsåret 2022/2023 genomförs steg två.

Organisationen kommer se ut enligt följande för läsåret 2021/2022:

  • Skolområde 1: Oxelöskolan F-7, uppbyggnad av Estetisk inriktning
    Breviksskolan årskurs 8–9
  • Skolområde 2 Ramdalsskolan F-7, uppbyggnad av Idrott och hälsa inriktning
  • Skolområde 3 Peterslundsskolan F-6, fortsätter att utveckla Natur- och teknikinriktning.

Organisationen kommer att se ut enligt följande för läsåret 2022/2023:

  • Skolområde 1: Oxelöskolan F-9, Estetisk inriktning
  • Skolområde 2: Ramdalsskolan F-9, Idrott och hälsa inriktning
  • Skolområde 3: Peterslundsskolan ombyggnation och verksamheten flyttas tillfälligt till före detta D-skolans lokaler.

Vad innebär det för mitt barn?

Du som har barn som ska välja skola gör det via självservice här på vår webbplats och kommer att få mer information om hur du ska göra och när.

Vilka förskolor och skolor berörs?

Samtliga kommunala förskolor och skolor berörs av förändringen.

Vad händer med Musikskolan?

Musikskolan blir kulturskola från vårterminen 2021 och håller till på Oxelöskolan.

Vad innebär skolornas inriktningar?

Peterslundsskolan erbjuder vi extra natur- och miljöaktiviteter och undervisning inom teknik. Eleverna upptäcker naturen och utvecklar skolans skolskog. En "egen" skog som pedagoger och elever återkommer till för att följa årstidsväxlingarna. På skolan finns även utökad teknikundervisning. Vi samarbetar med Komtek, som bland annat lånar ut konstruktionsmaterial såsom LEGO och temalådor.

Vill ditt barn fördjupa sig i ämnen som idrott och hälsa kommer ditt barn att trivas på Ramdalsskolan. Skolan är en grundskola med fokus på idrott och hälsa. Undervisningen i teoretiska ämnen och idrott håller hög kvalitet och ditt barns skoltid blir både aktiv och rörlig. Tillsammans utvecklar vi idrott och gemenskap på skolan och tar tillvara skolans unika läge intill simhall och idrottsanläggning.

Du märker direkt när du kommer in genom dörrarna till Oxelöskolan att den är fylld av kreativa människor. Är ditt barn intresserad av teater, dans, musik, sång, bild, text och form är Oxelöskolan ett givet val. Undervisningen i teoretiska och estetiska ämnen håller hög kvalitet och ditt barns skoltid blir både intensiv och rolig.